DELA

Vad bidrar den late bussåkaren med?

Bekymrad stadsbo påstår att Mariehamns stad gynnar biltrafiken med skattemedel.Faktum är att den avgiftsfria bussen subventionerats med hela 8 milj sedan starten samt ytterligare ett antal miljoner i så kallat miljöstöd.
Förutom dessa kostnader uppstår ständigt kostnader för slitage av vägar och busskurer, även så krävs nyinvesteringar i både busshållplatser och busskurer. Självklart att bussresenärerna skall betala för sig det gör ju redan bilisterna.
Största delen av bilens inköpspris består ju av skatter. Vid varje tankning betalar bilisten en stor del av bensinets pris i skatt. Skatt utgår även på bilens försäkring,dessutom betalar bilisten även en särskild bilskatt varje år.
Vad bidrar då den late bussåkaren med till det allmännas väl och ve, inte ens med sundare levnadsvanor för då skulle ju de istället cykla eller gå.
Det gläder en klart tänkande stadsbo att man äntligen låtit det sunda förnuftet segra genom att införa en avgift för bussåkandet som bör vara självfinansierad och inte belasta de redan hårt beprövade Mariehamns skattebetalare.
”Avgift för bussåkandet, ja tack”