DELA

Vad betyder egentligen bokstavskombinationen AX

Det finns en förvirring kring vad AX egentligen betyder och vilka implikationer detta kan ha. Det kanske är dags att sammanfattning av vad exakt bokstavskombinationen AX betyder.
Nedan beskrivs de vanligaste användningarna för AX.

1. AX som beteckning för regionen Åland
Det finns några förkortningar eller koder som kan användas för att beteckna Åland:
AX ISO 3166-1 alpha-2 kod ALA ISO 3166-1 alpha-3 kod FI-01 ISO 3166-2 kod 248 ISO 3166-1 numeric
Vi kan således konstatera att AX bara är ett av de sätt som finns att beteckna Åland utan att skriva ut hela namnet.
Dessa koder har funnits sedan 13.02.2004 då de blev godkända av ISO International Organization for Standardization ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166)
Se t.ex.: http://www.iso.org/iso/newsletter_v-9_aland_islands.pdf

Hur påverkar denna AX-kod oss?
Inte alls! Det som påverkar oss och som är grunden till den konstiga AX-debatten som grasserar är att vissa handlare inte känner till Åland, inte orkar bry sig i Åland eller på annat sätt inte hanterar Åland som region. Google Play, som ofta nämns när folk klagar på AX, grundades år 2009 – långt efter AX-kodens införande för regionen Åland.
Problemet att många internetaktörer har olika regionala begränsningar, som gör att de måste veta var kunden bor. I början så fick man ange själv land och region, men detta missbrukades så ofta att de nu istället använder kundens IP-adress för att lista ut boningsorten. Det är i samband med denna sökning, som de spårar oss till Åland och inte hanterar denna information rätt. Google och de större aktörerna har egen kod, men man kan på ett enkelt sätt se detta i praktiken, t.ex. på adressen: http://www.geobytes.com/IpLocator.htm (där vi även kan lägga märke till hur fel det kan bli)

2. AX som Country code top-level domain (ccTLD) på internet
Sedan 2009 har det funnits möjlighet att använda .ax som suffix i internet adresser (URL eller URI). Före det användes aland.fi för att beteckna Åland. Detta suffix har egentligen rent tekniskt bara betydelse för namnuppslag, där internetadresser omvandlas till unika IP-nummer. Det är egentligen inte en landskod, utan en toppdomän-kod baserad på landskod.
Se t.ex. http://www.iana.org/domains/root/db/ax.html

Hur påverkar denna AX-kod oss?
Inte alls! Rent teoretiskt kunde den förhindra att webbsidor på adresser som har .ax suffix inte kunde hittas, men jag har testat från olika delar av världen (genom proxy, nslookup och andra metoder) och har inte kunnat hitta någon .ax-adress om inte fungerar. Det finns dessutom en möjlighet att SPAM-filter flaggar .ax-adresser adresser som spam, men oftast är det andra orsaker till flaggningen. Den enda spam-flaggningen av ett mail från en ax-adress som jag haft tillfälle att analysera berodde inte alls på ax, utan på en s.k. Reverse DNS Lookup Mismatch. Detta är något som slarvigt installerade mailservrar i kombination med paranoida spam-filter kan råka ut för oavsett varifrån de kommer.
När vi surfar till webbsidor så har en eventuell ax-domän ingen betydelse; endast IP-numret presenteras åt webbservern och det är endast IP-numret som behövs för spårning.

3. AX som landsbeteckning på bilar
Landskoder för bilar bestäms av FN:s förteckning över Distinguishing Signs of Vehicles in International Traffic, där AX inte finns med, åtminstone inte i någon källa jag hittat. Den nämns i Wikipedia, men där framgår tydligt att denna kod är inofficiell. Detta gör att de som har AX på sina bilar kan råka ut för problem när de kommer till en gränsövergång utanför norden (och, i visa fall, även inom norden).
Se t.ex. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Distsigns.pdf

Hur påverkar denna AX-kod oss?
På nätet, inte alls! Vid en gränsövergång i Mellaneuropa en mörk natt, kanske mycket.

Varför gnäller alla på AX, då?
Ett argument som nämnts är ”att det fungerade förr”. Det kan i viss mån stämma, för en gång i tiden så slutade en spårning av oss i Helsingfors (och således regionen FI). Nu har de blivit betydligt bättre på att spåra oss och kan oftast härleda stad eller ännu närmare. Oavsett vad vi gör så kommer de ändå att kunna lista ut var vi bor, och således komma fram till att vi bor på Åland. Sen är det väl upp till dem om de väljer att beteckna oss som AX, ALA, FI-01, 248, ALAND ISLANDS eller Unknown, och även hur de hanterar denna information.

Var är problemet, då?
Problemet, om vi vill kalla det för ett problem, är att vi bor på Åland som är en delvis autonom region med viss egen lagstiftning och vissa specialregler. Problemet är att vi är för små för att Apple, Google, Facebook och de andra skulle grunda ett Ålandskontor, utan använder Finlands- eller Europakontor. Problemet är att det kanske sitter någon på Apples Finlands- eller Europakontor och tycker att man inte behöver ha service på svenska. Problemet är att Google inte orkar kolla upp vilka regioner som egentligen finns. Problemet är att vissa webbshoppar inte orkar skaffa skattegränsnummer (en enkel process) så de kan sända till Åland. Problemet är att det är svårt att vara lokal i en global värld. Problemet är att det är svårt att övertyga vissa om att det talas svenska i Finland.
Problemet är att det är näst intill omöjligt att informera t.ex. Google om någonting. De verkar köra med den militära intalningen om att verkligheten inte överensstämmer med kartan, så är det verkligheten som har fel. Jo, problemen är många, och många av problemen är inte ens unika för Åland utan delas av finlandssvenskar och utlänningar bosatta i Finland eller andra länder, där de inte pratar majoritetsspråket.

Och, observera, inget av ovanstående problem beror på bokstäverna AX, i någon form.
Vad kan vi göra
Nå, det är väl klar att vi kan göra som förslagits: skippa AX. Detta medför dock att vi därmed frånsäger oss statusen som autonom region eftersom AX betecknar en specifik region. Så länge regionen finns så måste den ha ett namn. Dessutom har jag väl lite svårt att inse att vi som FI-region skulle få bättre service på svenska. Att t.ex. lägga ner .ax-suffixet hjälper ingenting eftersom grundproblemet är att Åland är Åland, oavsett vad vi heter.
Sen kan vi ju göra det som vi nu börjat göra. Ringa, maila och informera. Prova på nytt när det inte tog första gången. Förr eller senare stöter man kanske på någon som fattar något. Det var dock kanske ett misstag att kalla det för ”Task Force AX”, eftersom de flesta tydligen missförstått detta. ”Task Force Region Åland” eller något liknande, vore kanske bättre.
Trött iakttagare