DELA

Vad är viktigast för oss ålänningar ?

Att alla ålänningar har tryggad vård, omsorg , skola och att alla har arbete.
Att vi värnar om vår kultur och vårt språk. Samtidigt skall vi visa respekt och tolerans mot människor från andra kulturer och med annat språk.
Att vi verkar för ett fortsatt starkt och utvidgat självstyre utan att riskera allvarliga störningar i relationerna till riket och närstående länder. Vårt välstånd bygger på goda relationer med omvärlden.
Att skattegränsen för handeln med EU-länderna osynliggörs. Detta för att fortsatt ensidig handel med Finland med tiden riskerar att undergräva det svenska språkets ställning.

Att vi ser Åland ur ett helhetsperspektiv. Vi sitter faktiskt alla i samma båt. Vi är en integrerad del av vårt närområde. För att vara konkurrenskraftiga och attraktiva får vi inte hemfalla åt missriktat regiontänkande och knutpatriotism . Våra resurser är begränsade och får inte plottras bort.

Karl-Johan Fogelström (s)
lagtinget 157, stadsfullmäktige 544