DELA

Vad är syftet?

Det finns en skog på Prästö Sund som har varit välbesökt av både ortsbefolkning och deras djur. Det syns tydligt genom de upptrampade stigarna. Skogen är dessutom intill en turistanläggning så den har säkert även haft besök av boende där.
Som flitiga svampplockare blir man bedrövad av synen som nu mötte oss. Vad är det som hänt sen hösten då vi plockade skräp i en annars så vacker skog?
Vad är syftet? Vem har tagit beslut om denna skövling? Och när kommer skogen att redas upp? Vi önskar ett öppet svar från ansvariga. Tidigare har vi förstått att skogarna på Prästö ska få vara orörda och gynna djurlivet. Har något beslut tagits som ändrar detta ?
Det är omöjligt att återställa skogen men så här lämnar man inte ett arbete efter sig! Stockarna som fälldes är bortforslade. Nu önskar vi att ni får resten gjort också landskapet!

Crister Eriksson
(s)
Linda Smith (s)