DELA

Vad är syftet med fågeldirektivet?

Jag lyssnade härom dagen på ett diskussionsprogram på radion angående situationen för ejdern. Deltagarna representerade statsrådet, fågelskyddsintressen och forskarsamfundet.

Det intressanta var att alla var överens om att den överstora havsörnspopulationen är huvudorsaken till ejderstammens kollaps. Samtidigt befarade man att örnarna på sikt inte kommer att nöja sig med ejderkost, när ejdrarnas antal blir alltför lågt. Det senare vill jag påstå att redan har inträffat. Stora delar av skärgården är redan tom på sjöfågel och i den mån den inte är det är fågelungarna närmast chanslösa.

Alla diskussionsdeltagarna var överens om att något måste göras. Samtidigt var alla överens om att det är omöjligt att vidta drastiska åtgärder mot örnstammen. Man måste låta naturen ”ha sin gång”, men visst passivt motstånd kan göras genom olika åtgärder i mellan- och innerskärgårdarna. Dock nämndes inte aktiva åtgärder av den typ som landskapet försökt sig på ute på Lågskär. Uppenbarligen handlar svårigheterna om de begränsningar som fågeldirektivet skapar, eftersom den lokala politiska vinden redan har vänt till örnarnas nackdel. I anvisningarna till fågeldirektivet stadgas dock ”Conservation is aimed at the long-term protection and management of natural resources as an integral part of the heritage of the peoples of Europe. It makes it possible to control natural resources and governs their use on the basis of the measures necessary for the maintenance and adjustment of the natural balances between species as far as is reasonably possible.”

För mig framstår det därmed som förhastat när man påstår, som en självklarhet, att inget kan göras åt örnarna. Indikerar inte texten i stället att målet kan helga medlen, om målet är det rätta? Borde inte landskapsregeringen nu fördjupa sig i själva syftet med fågeldirektivet? Det är inte otänkbart att direktivet de facto ger landskapsregeringen rätten att vidta de åtgärder som krävs för att rädda våra sjöfåglar.

FOLKE HUSELL