DELA

Vad är skillnaden ÅF?

Erik Schütten och Ålands Framtid (ÅF) kritiserar Liberalernas förslag om förenklad näringsrätt. På vilket vis skiljer sig denna fråga från debatten om ”förenklade miljöregler”? Ålands Framtid stod bland de första i kön och propagerade för minskad byråkrati och enklare regler för företagare. Miljötillstånden utgjorde ett stort hinder för det fria företagandet och kvävde spirande idéer. Ungefär så gick debatten.

Vi från ”miljösidan” framförde exakt samma argument då som Erik framför nu – är det inte bättre att göra det ordentligt från början? Svaret blev NEJ. Reglerna ändras och problem kan lösas senare, det måste bli enklare att etablera sig och komma igång. Jag vidhåller, samma princip KAN nu tillämpas på näringsrätten. Det är ju märkligt att ÅF inte står upp för sina principer om förenklade regler för företag.

Näringsrätten kan vara tillfällig vid ett anmälningsförfarande och saken kan åter prövas efter t.ex. 3 eller 5 år. Däremellan kan tillsyn utföras och allmänheten kan rikta klagomål till tillsynen. I det fall man inte uppfyller kraven så kan näringsrätten återkallas, absolut! Samma princip som gäller miljötillstånd och andra tillstånd – sköter man sig inte så får det konsekvenser.

Jag håller för övrigt fullständigt med Erik och ÅF i språkfrågan. Vi ska värna det svenska språket och se till att svenska behövs i Finland!
Mikael Stjärnfelt (Lib)