DELA

Vad är problemet (S)?

Vad är problemet med Övernäs skola ?
Socialdemokraterna har vid fler tillfällen i insändare fört resonemang som är svåra att förstå. Som jag uppfattar det vill Socialdemokraterna skapa intrycket att det är något problem med planeringen av Övernäs skola. Det är långt från sanningen då planeringen fortgår utgående från vad ett enigt fullmäktige bestämt i budgeten.
Fullmäktige beslöt att Övernäs skall genomföras i huvudsak enligt ”Ströget”- intentionerna med ett kostnadstak på 10 000 000 €. Samtidigt har det blivit klarlagt att den befintliga högstadieskolan inte är rivningsfärdig utan har livslängd kvar med rimliga renoveringar.

Vid budgetbehandlingen var sossarna starkt emot Trobergshemmets renovering och ville framskjuta den. De övriga grupperna tog ansvar för de äldre så att Trobergshemssatsningen fullföljs. Inte ville väl sossarna offra de äldre för att kunna skapa en Övernäsdebatt som valfläsk?
När det gäller Medis ifrågasätter undertecknad starkt storleken på stadens stöd till Medis. Staden skjuter till netto 500 000 €, landskapet 250 000 € och landskommunerna 250 000 €. Jag ser ingen anledning att staden skall ta större ekonomiskt ansvar för Medis verksamhet än de övriga aktörerna. För stadens del uppfattar jag det som kapitalförstöring att hyra externa utrymmen när det finns egna att tillgå. Medis gör enligt min mening en felprioritering när så stora pengar läggs på hyra.

Att hålla i pengarna genom att använda gamla högstadiet på ett vettigt sätt är det enda rimliga. Staden har fler verksamheter som kunde inrymmas där med ekonomiska fördelar som följd.
Lennart Isaksson,
Moderaterna