DELA

Vad är mer, 5 eller 2,5 miljoner?

I en insändare nyligen uttalar sig Jörgen Pettersson närmast lyriskt om fördelarna med en tunnel till Föglö. Hela Åland skall blomma upp om drygt 500 bofasta på Föglö slipper passa en färjas tidtabell. Ja för all del, det är många fritidsboende också som inte behöver vänta på färjan. Men fortfarande har vi inte sett några tillförlitliga ekonomiska kalkyler eller tekniska undersökningar. Hur ser havsbottnen ut? Vad kostar tunneln?

Det är förvånande att Pettersson miljömässigt ställer tunneln mot dagens föråldrade fossildrivna färjor. Är inte Pettersson, som dessutom medverkar i Svensk Sjöfartstidning, medveten om att man idag bygger miljövänliga fossilfria färjor och fartyg överallt i världen? Det är sådana färjor man skall jämföra med. Men inte ens i jämförelse med Skarven utfaller en miljöanalys särskilt gynnsam.

 

MKB utredningen av tunneln beräknade CO2 utsläppen under byggnadstiden till 35000 ton, drygt tio gånger mer än vad Skarven genererar per år. Eftersom utredningen räknat fel med över 50% på stenmassorna, kommer utsläppen förmodligen att öka i motsvarande grad. Man kommer säkert närmare 50 000 ton. Globalt anses arbeten med infrastruktur ge upphov till ca 38 % av klimatutsläppen. Det blir inte bättre här.

Dessutom kan det bli i det närmaste omöjligt att transportera bort stenen. Är det någon som inser hur mycket 1 900 000 ton är? Från Degerby går det inte om man inte sätter in en extra färja, som kör lastbilar dygnet runt. Inget lastfartyg kan lägga till i Degerby. Samma gäller Svinö. Allt måste köras med lastbilar. I Långnäs kan man möjligen lasta vid Fjärdvägens kajplats, men den är bara tillgänglig en begränsad tid. Återstår Mariehamn där endast Klintkajen skulle kunna användas. Någon riktig handelshamn finns inte här. Det kan bli nästan omöjligt att få bort all sten från Åland.

Den beräknade ökningen av biltrafiken i kombination med tanken att Kökar- och Sottungatrafiken skall gå till östra Föglö, skulle generera ca 1400 ton koldioxid medan en modern elfärja skulle ge nollutsläpp. I tunnelfantasternas värld är ökad biltrafik något positivt. Är inte trafiken i Mariehamn med omgivning redan alltför stor? Även om bilarna om 20-30 år är eldrivna, ger de upphov till partiklar från vägslitage och kostnader för vägunderhåll.

 

Till slut lite ekonomi: Idag kostar trafiken med Skarven knappt 2,5 miljoner per år. FS-Links bud till LR har varit att LR betalar 5 miljoner per år för tunneln. Till det kommer avgifterna för att köra genom tunneln. Bästa Jörgen, vad är mer, 5 miljoner eller 2,5 miljoner?

JAN GRÖNSTRAND