DELA

Vad är meningen, ÅHS?

Mycket vatten har redan flutit under Ålands broar sedan vårdstrejken inleddes. Under strejkens svallvågor har mycket sagts och gjorts av ÅHS:s ledning som väckt förundran hos oss som strejkade, men ledningens senaste agerande är så svårförståeligt att det ofrivilligt får en att bli med förvåningens finger i häpnadens mun.
I torsdags kallade ÅHS:s ledning all personal som är kvar i arbete till ett stormöte för att informera om ett idéförslag som gick ut på kommande indragningar och organisationsförändringar på sjukhuset. Budskapet var att man nu upptäckt att sjukvården kan klaras med betydligt färre enheter än de som fanns före strejken och att man därför planerar att fortsätta med det även efter at strejken är över och alla kommit tillbaka. Till exempel verkar det som att många av dem som flyttats från Gullåsen till sjukhuset i samband med strejken inte får återvända till sina gamla jobb och även flera av de strejkandes arbeten kan påverkas av förändringarna.

När man hör om det så är det knappt att man tror sina öron. Vad sysslar egentligen ledningen för ÅHS med? Mitt under en stor arbetskonflikt och en kaotisk situation på sjukhuset tar man sig tid att sitta och fundera ut genomgripande organisationsförändringar och dessutom presentera dem för personalen när den största delen inte är på plats. Hur har ledningens tankegångar gått när man bestämt sig för att det här är det bästa läget för att presentera en ny organisationsmodell som innehåller (o)tydliga hot om personalminskningar i stället för att föra dialogen efter strejken, då förhållandena på sjukhuset blivit lugnare och all personal är på plats igen?

Osökt uppstår följande frågeställningar kring ledningens agerande:
Hur har man mitt i det pressade läget kunnat komma på tanken att utsätta den hårt arbetande personalen för den oro som de nya planerna ger upphov till?
Och vad är egentligen syftet med det man gör nu? Är det så att man medvetet försöker ställa olika yrkesgrupper mot varandra för att lättare kunna pressa oss strejkande tillbaka till arbetet?
Eller är det så att man nu bedömt att man inte längre har råd med dagens nivå på sjukvården om inte underbetalda yrkesgrupper fortsätter att delfinansiera sjukvården genom att nöja sig med en lägre lön?

Eller är ledningens senaste agerande en kupp? Ser man nu ett enastående tillfälle att lansera impopulära förändringar samtidigt som man kan kasta skuldbollen på oss som strejkade?
Och slutligen: Var det sjukhusledningens eget beslut att mitt i arbetskonflikten lansera de nya planerna, eller står också ÅHS-styrelsen och landskapsregeringen bakom lanseringen?

Det är så gott som omöjligt att få ihop ledningens agerande med det goda ledarskap vi alla fått lära oss i våra utbildningar. Jag är säker på att vi är många som vill få svar från ledningen på de frågor jag ställt och även hur ledningen tänkt när de kommit fram till att en stor konfliktsituation är det bästa tillfället för att föra fram stora förändringar på sjukhuset.
Den visselblåsande tehyiten