DELA

Vad är maktens kärna?

Vad är makt?
Är det att ha en plats i regeringen eller att ha majoritet i lagtinget? Är det att skaffa sig väljarröster med de bästa flosklerna och de halaste lögnerna?
Ingalunda.

Är kunskap makt? Ja, på sätt och vis. Men kunskap kan negligeras, spelas över, till och med trampas på.
Respekt är ett ord som används i valpropagandan. Jag önskar att de som använder ordet också visar respekt för ordets innebörd i dess djupaste mening.
Vad är makt?

Det är att ha folks respekt och förtroende. Tänk på det när ni går in i politiska värv.

Benita Laanti-Helander