DELA

Vad är landskapets värdegrund?

Vi är många som med stor förvåning och avsky läst om den kvinna och den man på Åland, som nyligen i hovrätten dömdes för att ha utnyttjat en person sexuellt på hens 18-årsdag. Kvinnan dömdes till ett år och nio månaders ovillkorligt fängelse och mannen till ett år och två månaders villkorligt fängelse. Bakgrunden är svår att förstå för en utomstående.

Mannen är verksam i ett företag, som är leverantör av tjänster till Friskvård.ax.

Deras friskvårdsförmåner ges till och används av arbetstagare för betalning hos ett stort antal åländska motions-, kultur- och massageleverantörer. Idag är cirka 65 leverantörer anslutna till Friskvård.ax.

Friskvård.ax är en tjänst från det offentliga bolaget Åland Post och bland annat samtliga landskapsanställda erhåller dessa helt subventionerade friskvårdskuponger.

Vår fråga till Friskvård.ax, landskapsregeringen och Åland Post:

1. Borde Friskvård.ax informera kunderna om ovanstående?

2. Anser Friskvård.ax, landskapsregeringen och Åland Post att det motsvarar er värdegrund att bolaget finns kvar bland leverantörerna hos friskvård.ax?

STYRELSEN FÖR ÅLÄNDSK DEMOKRATI

Frågorna behandlas på nyhetsplats i dagens Nya Åland.
RED