DELA

Vad är lagligt att göra på sin tomt?

I Nyan 26 augusti 2015 fanns ett reportage med kommentarer av byggnadsnämnden, där det bland annat sägs man att inte får ha flera än en infart till sin tomt i Mariehamn. Döm om vår förvåning när en av våra grannar lät uppföra ett jättestort garage i våras på sin tomt som vätter mot ett parkområde och byggde en andra (!) infart som löper ut på en smal sandväg som dagligen trafikeras av små barn och cyklister.

Vi har tre barnfamiljer på gatan. Barnen tar sig till skolan och klätterställningen samt fotbollsplanen i parken denna väg som nu tydligen skall bli permanent bilväg.

Vi har under byggnadstiden fått stå ut med tunga last-och byggbilar som brakat fram och trafiken med dessa fordon verkar inte upphöra, grannarna blev inte ens kontaktade förrän bygget startade.

Undertecknad har nu några frågor till byggnadsnämnden och stadsarkitekten: Får alla mariehamnare ansöka och därmed beviljas två eller flera infarter till sin tomt ? När kommer staden och asfalterar den dammiga sandvägen om trafiken skall fortsätta, monterar bumpers och speglar så att vi tryggt kan ta oss ut från våra tomter?

Vid en eventuell olycka, är det staden eller tomtägaren med sin (olagliga?) infart som är ansvarig vid en kommande rättsprocess? Minns vilket rabalder det var ganska nyligen om överstora infarter och plötsligt är det tydligen godkänt med TVÅ infarter ….

Svar från berörda instanser emotses snarast.

Boende