DELA

Vad är huvudsyftet med en platt skatt?

I fredagens tidning ’Plattskatt enklast för Åland’ föreslår Magnus Lundberg att plattskatten införs på Åland.
Först påstås det att plattskatten är enklare. Men plattskatten själv gör inte skattesystemet mycket enklare snarare är det att man i samma reform avskaffar alla avdragen som gör skattesystemet komplext.
Man kan behålla ett progressivt skattesystem men förenkla det genom att avskaffa alla avdrag utan att alla behöver betala samma skattesats.

Det påstås också att välfärden inte hotas och att förändringen ska vara skatteneutral. Om det faktiskt stämmer så måste man fundera på vad huvudsyftet är med en platt skatt.
Någon måste väl betala extra om höginkomsttagare aldrig ska betala mera än 30 % i skatt. Om man inte betalar skatt på de första 8000 euro så är det inte de som tjänar allra minst utan det är medelinkomsttagarna, d.v.s. majoriteten av befolkningen, som kommer att betala mera skatt för att minska skatten för höginkomsttagarna.

Andrew Hagmark-Cooper