DELA

Vad är ett torp?

Jens Harberg skriver den 2 mars om att ordet torp används felaktigt. Vad säger då SAOB, Svenska Akademiens Ordbok, om ordets innebörd? Artikeln om torp i SAOB, tillkommen 2006, sammanfattar det ungefär så här:

1. En mindre del av en självständig jordegendom, försedd med egen åbyggnad och lämnad till brukning mot utgörande av vissa skyldigheter.

2. Boningshus på torp.

3. (I utvidgad användning:) Enklare boningshus som påminner om ett sådant hus som i 2 ovan.

4. Mindre, på landsbygden beläget hus som tidigare varit torp, använt som sommarställe o. d., sommartorp, fritidstorp.

Själv har jag något jag kallar ett sommartorp. För enkelhets skull kallar jag det torp, för då förstår de flesta vad för slags hus det ungefär handlar om. Egentligen är det från början en backstuga, som förr var benämningen på en fastighet av liknande slag som ett torp men till skillnad från torpet saknade brukbar jord.

Språket är inte oföränderligt. Ords betydelse ändras och utvidgas.

Den betydelse som Harberg lägger i ordet är den som anges i punkten 1. Men ingen av betydelserna i de följande punkterna är felaktig. De speglar det allmänna språkbruket även i modern tid.

Det kan förstås också vara viktigt att känna till vad torpen stod för i historisk tid, men det är en sak för sig.

Ralf Svenblad