DELA

Vad är en hållbar fiskodling utan påverkan på Östersjön?

Ålands fiskodlarförening skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är den femte och sista delen.

Konsumtionsmönster har alltid varit möjliga att ändra. De sker antingen genom nödvändighet eller innovation eller en kombination av båda. I USA har konsumtionen av fisken Tilapia ökat mångfalt. För 30 år sedan låg konsumtionen på ett tiotal ton medan den 2012 hade stigit till hela 613 000 ton. Då ska vi komma ihåg att Tilapia inte är en lokalt förekommande fiskart. Vi kan med stor sannolikhet konsumera Tilapia i samma utsträckning som den konsumeras världen över. Så länge den produceras på land.

Vi är medvetna om att skärgården kan bli lidande om den havsbaserade fiskodlingen upphör. Dels försvinner kring hundra arbetsplatser och en stor del skattemedlen som kommunerna behöver för att överleva. Samtidigt är det få ungdomar som ser fiskodlingen som ett attraktivt framtidsjobb. Så hur kan man lösa denna problematik?

Ett rent Östersjön och en återhämtning i den naturliga fiskstammen öppnar likväl upp nya närings- och sysselsättningsmöjligheter för skärgården. Vi skapar möjligheter till en havsbaserad ekoturism. Det kustnära fisket har möjlighet att växa när förutsättningarna tillåter det. Skärgården blir mer attraktiv för distansarbete och ett rent hav gör att att fler väljer att besöka skärgården.

Under Företagsam skärgårds workshopar har det framkommit att man önskar en hållbar matproduktion som en framtida bransch för att hålla skärgården levande. Främst genom ett större utbud av grönsaker som går att producera lokalt. Som Tony Cederberg säger i Nya Åland 12 oktober 2020:

– Akvaponi har möjlighet att bli en framtida försörjningskälla i mindre skala där man både får tillgång till färska grönsaker samt färsk fisk från en liten yta. Det goda i kråksången är att näringsämnena cirkulerar, vilket kommer gynna växter, fisk och konsument. Man kan nästan kalla det ett symbiotiskt förhållande.

Ålands Natur och Miljö ser ett lokalt småskaligt kustnära fiske i kombination med en småskalig landbaserad cirkulär odling som den enda långsiktigt hållbara lösningen. Ett hållbart fiske där enbart ett överskott av fisk fångas och konsumeras, samtidigt som marina reservat och fiskevårdande insatser säkerställer att fiskarterna får återhämta sig. Den landbaserade kretsloppsodlingen kan då ersätta den havsodlade fisken.

Vi öppnar upp för debatt kring hur vi på Åland ska se på fisket, fiskodlingen, Östersjön och skärgårdens framtid. Hur ska vi som bor på dessa vackra öar förhålla oss till det hav som omger oss? Vilka är våra framtidsbranscher på Åland som tillåter Östersjön att återhämta sig samtidigt som vi skapar ett livsutrymme som vi trivs i?

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.