DELA

Vad är det för fasoner?

Landskapsregeringens tvångs- och diktatursfasoner mot ålänningarna genom negativa förändringar i landskapsandelarna (ca 4 miljoner mindre) samt överföringar av kostnader från ÅHS till kommunerna tillika skapar ett starkt tryck på skattehöjningar för kommunerna. LR vill behålla miljonerna i egen kassa och spendera dem på helt huvudlösa projekt (tex kortrutt). Istället borde de sanera och effektivisera förvaltningen lika bra som kommunerna har gjort.

Landskapsandelarna skapades för att utjämna och skapa balans mellan olika regioner så att kommunerna har samma förutsättningar att sköta sina lagstadgade uppgifter åt medborgarna. Nu använder LR andelarna för att tvinga kommunerna på knä ekonomiskt och för att få dem att gå med på tvångssammanslagningar enligt diktat från LR.

När LR gjorde förändringar i L-andelarna så verkar de inte haft rätt fingertoppskänsla för att skapa förutsättningar för att kommunerna skall kunna fungera. Förändringarna är så stora att tillräckliga skattehöjningar inte är realistiska för att kunna kompensera bortfallet från L-andelarna utan att vissa kommuner kommer på obestånd och inte klarar av sina lagstadgade uppgifter. Det är inte acceptabelt ur ett medborgerligt rättsläge.

Hur funderar och agerar LR med L-andelarna när en kommun som Geta inte kan höja skatten tillräckligt för att klara sina åligganden pga mindre L-andelar medan en motsvarande kommun såsom Kumlinge diskuterar en skattesänkning pga de höjda L-andelar. Kan det bero på att man har kommunfullmäktigeordförande som finansminister och kommunstyrelseordförande som talman med i det styrande LR blocket medan Geta är utan någon representant i Borgen.

LR har det övergripande ansvaret för att vi skall ha ett rättvist och fungerande samhälle. En likabehandling är ett måste om LR skall ha någon trovärdighet kvar ute i kommunerna.

Regeringsblocket med både ministrar och lagtingsledamöter har nu börjat hota med rättsliga åtgärder mot förtroendevalda ute i kommunerna om dom inte lyder överhöghetens dikterande (diktatur) hur sammanslagningen skall gå till. Då har skammen gått på torra land!

Och några ansvariga så kallade lagstiftare har inte förstått vad demokrati betyder. Vi lever inte i Putinland fast det verkar som om vissa ministrar tror det eller skulle vilja ha ett sådant styrandesätt.

JAN SALMÉN