DELA

Vad är bäst för Åland

Vad är det bästa för Åland i dag, i morgon och i framtiden?

Frågan går hög om kommunsammanslagningar. Visst man har sänt ut en enkät till ett visst antal personer här på Åland, som gäller hur många kommuner skall vi ha här på Åland ?

För att få ett demokratiskt svar bör alla hushåll/hem på Åland få denna enkät, som nu inte är fallet. Som ett svar hur det kan bli med kommunsammanslagningar, har vi som ett bra exempel Kimito kommun i Åboland. Man slog samman Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd kommuner till en enda kommun. Nu har det visat sig att kommuninnevånare inte längre är intresserade av att ställa upp politiskt för kommunen.

Har man tänkt på detta hur följden av färre kommuner kan bli i politiskt betraktande här på Åland ?

Det behövs ett mångfald av fritidspolitiker som kan ställa sig till förfogande, för ett levande Åland.

Lisa Gustavsson
Ålands Framtid