DELA

Vad är ”åländsk kultur” och vem hotar den?

Men snälla Stephan Toivonen, du skriver att ”Alla, som kommer till Åland får naturligtvis behålla sin kultur, om de så önskar, men en strävan mot ett mångkulturellt samhälle, vilket socialdemokraterna verkar göra, är en helt annan sak.”

Om alla som kommer till Åland får behålla sin kultur, då är vi ju mångkulturella. Hur är att sträva mot det ”en helt annan sak”. Vi socialdemokrater och andra anständiga partier behöver inte ”sträva” mot ett mångkulturellt samhälle. Jag har ju redan förklarat att det samhället lever vi redan i. Och har gjort det i generationer.

Men en sak som jag inte fått något svar på är vad du och de andra debattörerna menar med ”De negativa aspekterna med mångkultur”?

Vilka är de? Hur tar de sig uttryck på Åland idag? Eller hur kommer de att ta sig uttryck menar du i framtiden?

Och den kanske viktigaste frågan av de alla … vad är ”åländsk kultur”? Förutom svenska språket, som är lagskyddat, självstyrelsen (som knappast är speciellt ”kulturell”) och demilitariseringen, som verkligen inte har något med en ”kultur” att göra, och igen är lagskyddad.

Vad är denna åländska kultur för något?

Och vem av alla de inflyttare vi redan har hotar den? Och om inte 10 000 människor från andra delar av världen hotar den, varför tror ni att några till kan göra det?

Jag försöker förstå era argument, men de verkar så otidsenliga.

Men svara gärna på mina tre frågor. 1) Vad är åländsk kultur? 2) Vilka är de ”negativa aspekterna med mångkultur”? 3) Hur hotas den åländska kulturen idag, och av vem?

När ni har svarat på dessa tre enkla frågor, kan vi fortsätta debatten.

Med vänliga hälsningar,

Igge Holmberg (S)