DELA

Vad är åländsk behörighet?

I en nyhetsartikel 1.12. (ÅT) med temat EU-parlamentsplats citeras Harry Jansson med bland annat detta: ”Ett nej till Lissabonfördraget hade ställt Åland utanför EU på de områden vi har behörighet”.
Vi lever till den grad turbulenta tider i Europa att jag anser befogat att klargöra och/eller repetera för hela det åländska folket hur det riktigt ligger till med Åland i dag.

Nu vill jag därför ställa två öppna frågor till Harry Jansson, inte av partipolitiska skäl utan alltså av allmänt intresse:
1. Vad avser du mer exakt med termen behörighet i detta sammanhang? Att Åland får säga ja eller nej? Eller att Åland får vara med om att fatta beslut om lagar? Eller något annat? Och menar du att behörigheten är direkt eller indirekt?
2. Vad eller vilka samhällsområden gäller denna behörighet i dag?

Jag tror det gynnar åländsk politik om alla vet vad som gäller.
Merja Renvall