DELA

Vad anser Mats Löfström?

Den insiktsfulla insändaren av Leif Jansson i tisdagens Nyan beskriver tydligt och klart konsekvenserna av att arbetspensionsindexet inte följer löneindexet. Det medför att pensionärerna blir allt fattigare vid stigande ålder.

Medborgarinitiativet till Finlands riksdag tar fasta på det och kräver att pensionerna skall följa löneindexet. Det är naturligtvis ett berättigat krav. Sosseseniorerna hade ett informationsmöte i våras där frågan diskuterades med förhoppning om fortsatta diskussioner med framförallt företrädare för rikspartierna under hösten innan ärendet färdigbehandlats i utskotten. Intressant vore att redan nu få klarhet i den åländska riksdagsledamoten Mats Löfströms åsikt i frågan.

För övrigt förefaller mångas åsikt i dagens samhälle vara att pensionärerna upplevs som en kapital- och köpstark grupp fastän många trots arbetspensioner har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket försämrar levnadsförhållandena.

Inte minst får det uttryck i föreslaget höjt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården för de flesta pensionärer, vilket jag inte kan omfatta.

Christian Beijar

pensionär