DELA

Vaccinering ingen medborgerlig plikt

Skulle du låta brandkåren spruta vatten på ditt hus i förebyggande syfte?

Harriet Tuominen jämför i måndagens ledare vaccination med brandförsäkring. Den jämförelsen håller faktiskt på en punkt: I både fallen riskerar du att förlora din insats utan att få något i gengäld. Skillnaden är att i vaccinationsfallet är insatsen så mycket högre – din hälsa. Det är som att låta brandkåren spruta vatten på huset i förebyggande syfte. Du riskerar att skada det du vill skydda.

Harriet, du gör det enkelt för dig när du utmålar ”vaccinvägrarna” som osolidariska personer som borde övertygas om att vaccinet är ofarligt och att det närmast är en medborgerlig plikt att låta vaccinera sig. Tänk om vaccinet inte är ofarligt. Borde vi ändå vara solidariska och ta samma risk som ni andra?
Vi som avstår från vaccination gör det inte för att vi tror oss vara förskonade från svininfluensan. Vi avstår för att vi vägt för och emot, och utifrån den analysen tagit ett eget beslut. Vi förbehåller oss den rätten eftersom det är vår hälsa det handlar om.
Själv har jag inte kunnat finna något som talar för vaccination. Hälsovårdsmyndigheterna påstår visserligen att vaccinet ska skydda mot influensan, men några belägg för det finns inte. Och om så vore, är värdet av det skyddet ändå inte tillräckligt stort för att motivera insatsen. Vaccinationsskador är svårbehandlade.

Däremot finns det mycket som talar emot vaccination. Konserveringsmedlet Tiomersal som innehåller kvicksilver är i sig ett skäl att avstå. Kvicksilver är ett starkt gift även i små mängder och det blir inte ofarligare för att vi också får det i oss (i en annan form) via maten. Tvärtom ökar risken för att avgiftningskapaciteten redan överskridits.
Squalene är en annan substans att se upp med. Den används för att stimulera immunförsvaret att bilda antikroppar (aluminium och formaldehyd används i samma syfte). Squalene är ett fett, och fett finns överallt i kroppen bl.a. i nervskidorna. När squalene injiceras tillsammans med smittämnet och gifter som kvicksilver kan det sätta igång en autoimmun reaktion. Immunförsvaret uppfattar squalenet som en fiende och börjar angripa även det kroppsegna fettet.

Vaccinering kan tyckas vara en naturlig metod att skapa immunitet, men så enkelt är det naturligtvis inte. Vi är inte anpassade för att få ett smittämne insprutat i kroppen. Hud och slemhinnor utgör barriärer som ska skydda oss mot omgivningens faror (bl.a. virus). Vid vaccinering kringgås det här skyddssystemet.
Främmande proteiner är så farliga att det protein vi äter bryts ner till aminosyror innan det upptas för att åter byggas upp i kroppen. Vid vaccinering sprutas främmande proteiner direkt i en muskel.

Det står var och en fritt att bedöma trovärdigheten i detta, liksom det står var och en fritt att bedöma trovärdigheten hos de källor som rekommenderar vaccination.
I sammanhanget är det intressant att notera att vaccintillverkarna är förutseende och ingår avtal som friskriver dem från allt ansvar. Det är möjligt för dem, men vi kan inte friskriva oss från ansvaret för vår egen hälsa. Oberoende av hur vi väljer tvingas vi själva ta konsekvenserna. Låt oss därför respektera varandras val!

Carina Fant
biopat
Du har inte funnit någonting som talar för vaccination, men mycket som talar mot. Det måste jag självfallet respektera. För egen del vågar jag än så länge tro på att forskning och vetenskap är till för oss, inte tvärtom. Min avsikt var inte att utmåla vaccinvägrarna som osolidariska, utan att få dem som tar det hela med en axelryckning att fundera efter en gång till.
Och på din inledande fråga blir svaret ja, om grannhuset brinner.
Harriet Tuominen