DELA

Vacciner och framtidsvyer

Anders Gustafsson fortsätter i sin replik i Nyan 19.1.2015 hävda att vaccinskyddet ligger på ca 90%. Svepande siffror! En granskning av effektivitetsgraden för t.ex. influensavaccinet under de tre senaste influensasäsongerna visar enligt CDC rapport att effektiviteten ligger mellan 47 och 62 procent, vissa experter har mätt den till att ligga mellan 0 till 7 procent. Till yttermera visso pågår just en utredning om Mercks vaccin mot påssjuka som visat sig ha sämre effekt än vad forskarna uppgett. Mercks har bättrat på siffrorna i över 10 års tid för att öka sin försäljning. Två tidigare anställda har stämt företaget för fusket.

Anders Gustafsson jämför vaccinering med att köra med eller utan bilbälte. Ett bilbälte som är effektivt som bäst 60% och i sämsta fall 0 procent och som dessutom vid användning har biverkningar och tom kan leda till allvarliga skador. Skulle någon verkligen köpa en bil med det bilbältet?
En kort kommentar om mässlingen i Disneyworld .Att några insjuknat i mässling skylls som vanligt på de ovaccinerade och tidningarna ger frågan stora rubriker och rejält med spaltutrymme. Som propaganda för vaccinering är det helt perfekt! Vi har säkert flera som gått igenom mässlingen på Åland utan att se det som någon större hälsofråga.

Dr Joseph Mercola: ”Varför byter vi ut en stabil och långvarig naturlig immunitet mot en konstgjord kortvarigare vaccintillverkad immunitet? ”. Den frågan får stå kvar!
Och till sist ännu Tack dr Axel Hansson för bra information i ÅT torsdag 15.1.2015. Det låter betryggande med en fortlöpande utvärdering av vaccinationsprogrammet och att även vår landskapsläkare deltar i utvärderingen. Självstyrda Åland har lagt till extra vaccineringar (TBE) utöver dem andra länder har. Då utgår jag från att vi också kan minska eller ta bort vaccineringar när det anses befogat. Bra!

De som utvärderar vaccinationsprogrammet är självklart väl pålästa och informerade om senaste forskning och larmrapporter. Våra läkare håller ögonen öppna för vaccinskador och rapporterar in misstänkta fall. Allmänheten är också på alerten och meddelar misstänkta fall av biverkningar till Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar (EMA). Vi kanske rentav kan ha en egen databas för det? Dessutom får alla som vaccineras full information om vad de vaccineras med, vad det innehåller och vilka biverkningarna är. ÅSUB kan förhoppningsvis i framtiden även förse oss med rapporter om sjukvården: hur många som vaccinerats och för vad i olika åldersgrupper utöver uppgifter om sjukdomsfrekvens och dödsfall i olika sjukdomar.
Full transparens tack!
Eva Sjölund