DELA

Vaccinationsbluffen

Bästa Martina, skall försöka hålla mig kort och bara tillrättalägga de största felen i ditt resonemang. Att det skrivits hyllmeter om förmenta vaccinskador är lika litet ett bevis som att de hyllmetrar som skrivits om tomtar och troll skulle vara ett bevis för att tomtar existerar. En texts värde kan inte heller bedömas utifrån antalet källhänvisningar, såvida du verkligen kontrollerar varje referens. Ett vanligt knep, bland mindre nogräknade skribenter är att hänvisa till källor som överhuvudtaget inte stöder skribentens tes. Denne hoppas helt enkelt att en del läsare inte skall kontrollera källorna och tydligen lyckas det ibland.

Jag kan försäkra dig om att jag tagit del av vaccinkritisk info, bland de exempel du nämner finns Dr Meyer Eisensteins bok ” Vaccinationer : risker och skador”. Eisenstein har avhandlats här förut. Det är han som driver Homefirst i Chicago och den kliniken har diskuterats utförligt av både mig och Axel Hansson i tidigare insändare, men för de som missat det så har Eisenstein byggt upp ett imperium, ”Autism Inc” där han säljer dyra, men verkningslösa behandlingar till föräldrar som tror att deras barn är vaccinskadade. Hur kan du, som är så snabb att nämna läkemedelsbolagens profithunger, missat den kopplingen?

Att det finns problem inom läkemedelsindustrin är klart, men det finns även processer för att komma till rätta med problemen. Vill du läsa någon som kritiserar läkemedelsindustrin, utan att för den skull hemfalla till konspirationsteorier, rekommenderar jag Ben Goldacres böcker.

Du skriver vidare att vid injicering ”går gifterna direkt in i blodomloppet”, det är fel. Inga vaccinationer ges intravenöst, utan dessa ges alltid intramuskulärt eller subkutant (i muskel eller under huden). Vissa vaccin kan även ges oralt. Sedan är det mängden och formen som avgör ett ämnes giftighet, inte ämnet i sig. Att skrämma folk med ”nästan 50 viktprocent kvicksilver” är bara ohederligt. Vanligt koksalt innehåller 60% klor, som alla vet är en mycket giftig gas.

det gäller kvicksilver borde du dessutom vara medveten om att det inte finns någon tiomersal i de vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet i Finland (enligt THL).
Du skriver även ”Vid injektion förbigås vårt immunsystem” – Fel igen. Om immunsystemet förbigås så skulle inte vaccinationer fungera överhuvudtaget. Du kanske skulle ta och läsa på litet mera och framförallt annat än pseudovetenskapliga alster?

Sedan är dina upprepade, osakliga påhopp på vår sjukvårdspersonal mycket stötande. Naturligtvis är inte alla läkare eller sjuksköterskor specialister i vaccin, varför skulle de vara det? Det finns dock specialister att tillgå och myndigheter som har till uppgift att övervaka sjukvården och läkemedels lämplighet. Eller anser du att även dessa är del av den stora sammansvärjningen?
Anders Gustafsson