DELA

Vaccinationsbluffen, ja!

Bästa Anders, vi börjar närma oss kärnan.

Självklart injiceras vacciner inte direkt i blodet, men inte lämnar de väl kvar i muskeln heller. Antikroppar i blodet är inte något bevis för immunitet. Antikroppar visar endast att organismen varit exponerad för ett antigen.
Vi har ett helt oralt vaccin i finska vaccinationsprogrammet. Där är vi överens igen.

Att vaccinationer inte fungerar överhuvudtaget stämmer väl överens med mitt resonemang. THL har ett diagram som visar att vi hade två toppar av stelkramp i Finland, 1:a och 2:a världskriget. När vaccinet sedan introducerades ändrade inte trenden för stelkramp. Tittar man på diagram för dödsfall i mässling och scharlakansfeber så följer kurvorna varandra. Hur hänger det ihop då det inte fanns vaccin för den senare?

Vi har haft tiomersal i vacciner i Finland och jag är osäker på om alla nuvarande influensavaccin är fria från tiomersal. En intressant följdfråga är varför vi inte har tiomersal i vacciner i Finland om det nu är så ofarligt? U-länderna får väl använda upp lagret av vacciner som inte duger åt oss.

Hur sågar du boken ”Vaccination – En förälders dilemma” av Greg Beattie? (Tillgänglig på internet). Vad anser du om Kalla Fakta del 7, granskning av Gardasil, från 21.4.2013 på tv4 play?

Hur myndigheternas ”övervakning” går till skulle vara intressant att se med egna ögon.
Om vi ska fortsätta att rekommendera böcker åt varandra så väljer jag denna gång
”Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av Ralf Sundberg.

Man ser bara det man vill se!
Martina Lampero