DELA

Vaccinationer – till vilken nytta Axel Hansson?

Som landskapsläkare måste du försvara allt det som görs inom vården på Åland. Det är ditt jobb. Du får betalt för att inte tvivla på grunderna av den verksamheten som betalar din lön. Dina tankar är bundna. Du är inte någon ”livsforskare”, du är en riktig och utbildad läkare.
Du låter oss förstå att bara läkare kan uttala sig korrekt om vaccinationer, en lekman har inte det ansvaret som grävs, och inte den lönen häller. Du tror att vi skall alla tro blint på auktoriteter vad de än erbjudar oss. Hur lätt det är då att akseptera alla vaccinationer om man tänker att myndigheter som du säkert vet vad de gör, att de säkert vill vårt bästa.

En läkare går genom en lång och stressig utbildning som är skapad för att indoktrinera en ung studerande att tro på ett visst sätt om livet och om sjukdomar. Hela utbildning baserar sig på en uttalad tro på en mekanistisk och teknisk världssyn där mekaniken och medicinen ses som de ända akseptabla sätt attt bemöta livets hälsoutmaningar. Och utbildning stöds och sponsoreras av en av världens största och lukrativaste industrier, dvs. läkemedelsindustrien som också finansierar de flesta medicinska studier som görs världen över. Industrin vill sälja och läkarna blir lätt deras duktiga representanter. Till vilken nytta? Och till vems nytta?

Vet vi verkligen vad vaccineringen innebär, vad den hämtar med sig? Vet vi verkligen vad som skulle skull ha hänt med oss eller med våra barn om vi inte utsatts till någon som helst vaccinering? I dagens läge då nästan alla vaccineras är det svårt att se vilka för- och nackdelarna med vaccineringarna är egentligen.
Många av de statistiska bevis som har tagits fram för vaccineringar har visat sig vara falska. Många sjukdomar som t.ex. polio och kikhosta har redan varit i en naturlig avtagande kurva på grund av den allmänna förbättringen i hälsa och hygien. Då har man börjat vaccinera och visat för allmänheten den neråtgående kurvan från det år vaccinationerna påbörjades. Man har inte visat att kurvan var likadan också före de allmänna vaccinationerna. Oftast har det t.o.m. uppstått en liten ökning av sjukdomsfallen i och med påbörjade vaccinationer, som sedan har planat ut efter några år. Varför denna lögn?

I UPI:s (United Press International) nyhetsbrev från 7.12.2005 berättades om en grupp människor som bor i Chicago-trakten som av olika skäl har låtit bli att vaccinera sina barn. Från 1973 har en privat hälsocentral Homefirst Health Services tagit hand om deras barns hälsa. Under åren har de skött 30 000 – 35 000 barn som alltså har inte vaccinerats. I denna grupp barn finns det INTE ETT ENDA barn med autism. I USA räknas det att det finns cirka 60 autistiska barn per varje 10 000. Så i denna grupp borde ha funnits nära på 200 autistiska barn, och det fanns inte ett enda.

I samma grupp barn fanns det ytterst få barn som hade astma eller diabetes, och ingen som hade det i någon svårare form. Till detta bör läggas till att mammorna i gruppen oftast ammade sina barn tills de var 1-2 år gamla. En finsk doktorsavhandling från Tammerfors har också hänvisat till det faktum att de barn som utsatts för andra födoämnen än modersmjölk de första sex månaderna har en tendens att utveckla barndomsdiabetes – en sjukdom som är allra vanligast i världen just hos de välvaccinerade finska barnen.

Dessa tankar kan jag som en obunden livsforskare tänka fritt. De tycks peka på att det finns skäl att tänka om, att tvivla på de automatiska försvarsreaktioner som människor bundna av sin avlönade status kommer med när deras auktoritet ifrågasätts. Jag har ingen auktoritet i denna fråga, inte någonting att vinna eller förlora, jag har bara den forskande tankens infödda frihet att ta reda på saker och ting, att forska om vad som helst, även vaccinationernas påverkan på oss människor.

Du, min kära läsare, har också friheten att tänka själv!
Klaus Rahikainen
livsforskare

P.S. Jag hade fel när jag hänvisade till vaccinationer mot fågelinfluensan. De finns inte ännu och min mening var att hänvisa till vacciner mot svininfluensa som enligt finska myndigheterna har haft många svåra fall av narkolepsi som följdsjukdom.