DELA

Vaccination mot covid-19

När jag fick min första dos vaccin mot Covid-19 fick jag också besked att nästa dos skulle ges efter tolv veckor. Vaccinet jag fick är från Pfizer. Jag frågade om man kunde börja leva mer normalt och röra på sig efter första dosen men fick ett förskräckt nej till svar.

Jag berättade om min vaccination för en bekant, som är chef för ett sjukhusapotek i Sverige. Min bekant blev mycket förvånad, det finns inget som helst stöd för detta i Pfizer-BioNTechs anvisningar. Andra dosen skall ges efter 21 dagar. Inget undantag ges.

Med anledning av den informationen ställde jag frågan till både landskapsläkaren och smittskyddsläkaren. Jag fick svar föredömligt snabbt, tack för det. Bägge svarade att det var THL:s direktiv man följer. Jag har nu letat mer information och har fått fram följande:

Amerikanska CDC, en motsvarighet till THL, ger mycket strikta direktiv:

Andra dosen skall ges så nära som möjligt de angivna 21 dagarna. I undantagsfall kan andra dosen ges högst 6 veckor efter första dosen.

Läkemedelsmyndigheten FDA,som gett nödgodkännandet för vaccinet ger inte heller något annat alternativ.

 

Min kontakt i Sverige säger att det bara är AstraZenecas vaccin som kan ges så sent som 12 veckor efter den första dosen. Jag undrar därför vad THL sysslar med. Håller man på med egna experiment? Jag förstår tanken med att hinna ge fler personer ett första skydd men får man hålla på och experimentera? Det är fråga om ett vaccin som fått ett nödgodkännande både i USA och EU. Det är knappast lämpligt att på egen hand tumma på reglerna för ett nödgodkänt läkemedel. Gör man detta experiment i samarbete med Pfizer och Europeiska läkemedelsmyndigheten eller helt på eget bevåg?

Jag kan tänka mig att om andra dosen ges för sent så blir inte skyddet efter andra dosen det avsedda. I sämsta fall måste vaccinationsprogrammet göras om. Det påstås att skyddet redan efter första sprutan blir mycket högt, men varför skall man då inte få leva mera normalt? Jag emotser ett utförligt svar från THL

JAN GRÖNSTRAND