DELA

Vaccination bör vara en självklarhet

Att ta vaccin och att vaccinera sina barn har länge varit en självklarhet. Men allt oftare får man läsa om vaccinationsmotståndare som vägrar att låta sina barn bli vaccinerade, trots all forskning som stödjer vaccination. Förutom att dessa föräldrar utsätter sina egna barn för risken att insjukna i sjukdom, utsätter de även andra barn som inte kan få vaccin på grund av till exempel allergi för denna risk.

Ett vanligt argument som vaccinationsmotståndare använder sig av när de vägrar låta sina barn bli vaccinerade är att det finns en risk för att barnet kan drabbas av autism. Detta påstående har dock inte något vetenskapligt belägg. Denna vanföreställning beror på att de första tecknen på autism börjar visa sig kring den åldern då barnet får sina vaccinationer. Med andra ord skulle ett barn ha fått autism även utan att ha tagit vaccin.

Ett annat argument är att det är bättre för barnet att få en naturlig immunitet genom att exponeras för olika virus och bakterier. De anser att dessa barnsjukdomar egentligen är ofarliga, att de stärker immunförsvaret och att vaccin gör mer skada än nytta. Detta är både ett farligt och oansvarigt beslut då det för det första inte finns något vetenskapligt belägg för detta. För det andra är sjukdomar som difteri, stelkramp och meningit (hjärnhinneinflammation) extremt farliga att få, även som barn. Vissa av de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, som till exempel polio, kan fortfarande orsaka besvär i vuxen ålder, även fast man har haft polio som barn.

Ytterligare ett argument vaccinationsmotståndare använder sig av är att vaccination är onödigt då flera av de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet inte har förekommit här i Finland på flera år, ibland på årtionden. Även om det är sant att flera av dessa sjukdomar inte har förekommit här under en väldigt lång tid är det dock inte en bra anledning att inte låta sitt barn bli vaccinerat. I många länder i Asien och Afrika erbjuds det inte vaccination och om då en ovaccinerad finländare åker till något av dessa länder för att sedan komma tillbaka är risken stor att vi får en epidemi i Finland om alla skulle låta bli att vaccinera sig.

På Svenska Yles webbsida i artikeln ”Italien inför krav på vaccin – ovaccinerade barn får inte börja skolan” (20/5 2017) skriver Lotte Krank-van De Burgt om att Italien gör vaccinering obligatoriskt. Detta efter att antalet tvååringar som vaccinerats mot mässling har sjunkit från över 90 procent till under 80 procent under de senaste åren. Dessutom är antalet mässlingsfall i Italien redan tre gånger fler jämfört med hela år 2016. De föräldrar som ändå vägrar låta sina barn bli vaccinerade före sex års ålder blir bötfällda och barnen får inte börja i statliga förskolor och skolor. Kommer detta att bli ett alternativ även för Finland inom en snar framtid?

I en annan artikel på svenska Yles webbsida vid namn ”Mässlingsepidemin bara en tidsfråga” (4/8 2017) skriver Barbro Westerberg om hur vaccinationstäckningen har minskat i de norra delarna av svenska Österbotten. I Jakobstadsnejden är täckningen av MPR-vaccinet, som skyddar mot bland annat mässling, mellan 85 och 90 procent när den egentligen borde vara över 95 procent då mässling smittar mycket lätt. I vissa mindre områden är täckningen bara 60 procent.

I artikeln uttalar sig även överläkare Markus Granholm. Han berättar att det för ett par år sedan var många nyfödda som inte vaccinerades. Om ett par år när dessa har börjat skolan kommer det att uppstå klasser där hälften är vaccinerade. ”Senast då är epidemin här.”

Förutom att man utsätter sina egna och även andras barn för en stor risk då man väljer att inte vaccinera sina barn blir det även dyrt för samhället. Det är mycket billigare för samhället om alla väljer att låta sina barn vaccineras än att behandla de sjukdomar som de kan få. Därför kan en låg vaccinationstäckning i längden leda till högre skatter då allt fler behöver vård.

Min uppmaning till alla föräldrar och vårdnadshavare är därför följande: Vaccinera era barn! Fördelarna med att låta sitt barn bli vaccinerat överskrider klart och tydligt nackdelarna. Om någon fortfarande är tveksam bör man rådfråga sin läkare.

Johannes Mattsson