DELA

Utveckling i Godby

Norra Åland och då främst Godby har varit föremål i tidningsspalterna den senaste tiden.
Då främst försäljning av Mattssons och Godby Center.
I dessa sammanhang har en del kommentarer givits om politikernas tillkortakommande om utveckling av Godby och norra Åland. Bland annat så har Johan Dahlman uttryckt sig: ”Ni har röstat på Karlsson ( jag utgår att han menar undertecknad ) , vad ledde det till?”

Därför önskar jag informera vad jag för min del gjort för att få en utveckling av Norra Åland och då främst Godby:
Golfbanan Godby , Ämnäs.
I budgetförslaget 2008, den 26 oktober 2007, röstade en majoritet i landskapsregeringen om förverkligande av en golfbana i Godby, Ämnäs med byggstart april 2008.
Jag röstade för.
Tyvärr så röstade sedan lagtinget ner förslaget.
Om förslaget skulle gått igenom så skulle golfbanan varit i full gång den senaste sommaren.

Detta skulle medfört ett 10-tal nya arbetsplatser, flera kunder på Mattssons, flera övernattningar på Åland och då främst på norra Åland, ökade skatteintäkter för Finströms kommun, flera taxikörningar för Godby taxi osv.osv.
Allt detta som norra Åland så väl skulle behövt idag.

Trafikavdelningen till Godby.
Jag har arbetat och arbetar fortfarande på en flytt av hela trafikavdelningens förvaltning och vägunderhåll till Godby.
I årets budget finns beslut att vägunderhållet skall påbörja en flytt detta år.
Beträffande flytt av hela förvaltningen så torde det finnas i Godby redan färdiga lokaler att hyra.

Godby center.
Jag har för min del motsatt mej försäljningen av de lokaler i Godby center som innehas av ÅHS och polisen.
Min tro är att om det kommer in en privat ägare så höjs nuvarande hyreskostnader för ÅHS och polisen med det dubbla.
Där finns det ett inbyggt hot, när framtida besparingar skall göras, om indragning och flytt till Mariehamn.
ÅHS i Godby och polisen utgör en mycket viktig servicepunkt för ca 6000 innevånare på norra Åland.
I stället för en försäljning så skulle jag hellre se att landskapet tar ett aktivare tag om utvecklingen av Godby center.
Varför inte inrymma något av landskapets förvaltning.
Och varför inte Alko i Godby center.

Detta är några axplock över min syn på utveckling av Godby och norra Åland.
Tyvärr så har det hittills varit svårt att få en majoritet för denna utveckling, men skam den som ger sej.
Runar Karlsson (C),
lagtingsledamot