DELA

Utveckling av hela Åland

Lagtingsledamot Runar Karlssons förslag på inbesparingar ska räcka till mycket. Förutom att kapa bort det 18 miljoner stora budgetunderskottet, ska förändrat vägunderhåll också räcka till att fortsättningsvis finansiera ett Åland med 16 kommuner.

Det har sedan länge varit klart att en investering i kortrutt görs för att minska kostnaderna. Visar det sig att en kortrutt inte är tillräckligt driftsekonomiskt för att ”räkna” hem blir den heller inte förverkligad. Det blir därför ett rejält tankefel enligt mig, när Centerns Runar Karlsson räknar med att en indragen kortruttsinvestering blir en inbesparing. Tyvärr Runar Karlson, kan sanningen vara den motsatta.

För att uppnå en budget i balans måste strukturella förändringar göras, vilket regeringen Sjögren, arbetar hårt o målmedvetet med. Det gäller givetvis även kommunstrukturen som inte endast handlar om att skapa kostnadseffektivare strukturer. Det handlar lika mycket om att skapa ett rättvist, tryggt Åland med en hög servicenivå oberoende var du bor eller verkar. Det handlar om ett Åland med mindre byråkrati, bredare kompetenser och högre valfrihet. Det handlar om ett Åland som blir mer konkurrenskraftigt och företagarvänligt.

Jag är ingen förespråkare av skattehöjningar och ser absolut inte det eller ökade landskapsandelar som lösningen för dagens kommuner. Dessa åtgärder är kortsiktiga och kontraproduktiva. Istället bör fokus ligga på hur kommunen kan skapa tillväxt, kostnadseffektivitet och attraktionskraft. Då är svaret rakt o tydligt. Kommunstruktur!

Den i sig kommer även att ge möjligheter till lägre skattetryck och ökade resurser till investeringar. Förutsättningarna till ett mer positivt ekonomiskt kretslopp förbättras avsevärt, till gagn för allt o alla.

John Holmberg (Lib)

Lagtingsledamot