DELA

Utveckla med hänsyn till stadsbilden

Både Ålands Framtid och nu Moderaterna har reagerat på min senaste insändare om centrums utveckling. Den nya delgeneralplanen för centrum uppfyller både lagens krav på hur en generalplan ska göras samtidigt som den möjliggör en omfattande utveckling av stadskärnan.

Om planen antas av fullmäktige kan alla som berörs av planen inleda arbetet om 30 dagar. Enligt förslaget ska A- och B-hus skyddas. Huruvida B-hus ska rivas har utretts av experter, sakkunniga och jurister. För mig är saken klar. Jag kommer inte att ta ett beslut att riva.

Jag anser att stadsbilden och centrum tillhör oss alla och därför måste man ta hänsyn till en gemensam planering oavsett äganderätt. Jag anser också att centrum ska utvecklas till ”levande mötesplatser” men jag anser att det kan göras med andra metoder än att riva.

Det finns även många metoder för att skapa jobb och tillväxt. Varför inte erbjuda olika alternativ att välja mellan? Genom upphandlingar med olika arkitekter eller öppna tävlingar kunde nya innovativa utvecklingsprojekt skapas.

SARA KEMETTER (S)