DELA

Utveckla den fria bildningen

Det är viktigt att den fria bildningen ges goda verksamhetsförutsättningar och dito utvecklingsmöjligheter. Våra gemensamma skattepengar ska hanteras på ett sådant sätt att så många som möjligt ges möjlighet att delta i verksamheten. Men det är uppenbart att socialdemokraterna inte har någon som helst intresse av att utveckla den fria bildningen på Åland. I stället tycks det primära intresset vara att slå vakt om den egna organisationen; Arbetarnas bildningsförbund (ABF) som verkar under ledning av Mia Hanström.

Vad gäller inbesparingar så vill jag påminna socialdemokraterna om att det under denna regeringsperiod aktivt medverkat till att sänka anslagen, inte bara för vård, omsorg och skola utan även för den fria bildningen (Medis). En titt i de budget- och lagförslag som lämnats till lagtinget vittnar om detta.

Avslutningsvis så ser jag ser fram emot en intressant debatt i lagtinget då vi ska diskutera ”slopandet av bildningsförbunden men inte den fria bildningen”.

VERONICA THÖRNROOS
PARTIORDFÖRANDE FÖR CENTERN