DELA

Utveckla barnomsorgen

Som ensamförsörjare och vuxenstuderande på distans med närstudier på annan ort har jag personligen fått erfara att bristen på omsorg för skolbarn på obekväm arbetstid är ett stort problem. Jag vet att detta även är ett problem för skiftesarbetande föräldrar, både ensamförsörjare och kärnfamiljer. Var gör man av barnen då man måste arbeta kvälls- och nattskift eller som jag, resa iväg till annan ort för närstudier och inte har släkt och vänner som kan ställa upp och passa dem?
Jag vill utveckla den sociala servicen till att även innefatta omsorg för skolbarn på obekväm arbetstid.
Ann Eriksson (S)
Kandidat nr.9 till lagtingsvalet och nr. 538 i kommunalvalet i Mariehamn