DELA

Uttalande för Emmaus

ABF Åland, Arbetarnas Bildningsförbund har vid sitt representantskapsmöte 21.03.12 antagit följande uttalande:
Mötesdeltagarna anser att Emmaus verksamhet ska få vara kvar på sin nuvarande plats. Emmaus är en viktig mötesplats i staden. Många miljömedvetna konsumenter besöker returbutiken och skänker värdefulla varor till Emmaus för försäljning.
De som arbetar på Emmaus utför ett värdefullt arbete. Deras anställningar försvinner om Emmaus tvingas bort.
Genom arbetet vid Emmaus bedrivs biståndsarbete i Litauen, Kaliningrad, Vitryssland och Ryssland. En nedläggning av Emmaus äventyrar deras viktiga solidaritetsarbete.
Vi vädjar till Mariehamns stad att skydda och bevara Emmaus verksamhet på Köpmansgatan 11 i Mariehamn.
Genom
Mia Hanström
verksamhetsledare