DELA

Utsläpp av processvatten

Tack för svaret, det var ju klargörande, men det var på intet sätt tillfredsställande för min del. Som privatperson får jag inte skura min trasmatta med ekologisk såpa, i sjön vid min ägandes brygga vid min stuga. Jag förorenar då vattnet, har jag fått vet.Som privatperson får jag heller inte kissa i sjön när jag badar, och därmed förorena badvattnet för alla andra som också vill bada i samma sjö. Som privatperson fick jag heller inte använda mig av mitt avlopp i stugan (för dusch- och diskvatten) med mindre än att jag hade införskaffat ett av myndigheterna godkänt reningsverk för nämnda vatten. För övrigt finns det el-toalett i stugan.

Men ett företag får släppa ut obegränsade (?) mängder skitvatten från sin fiskodling, ut i skogen eller i havet, utan att myndigheter kan göra något, därför att lagen ger företaget tillåtelse till detta? För vem är lagen skriven? Ja, tydligen inte för privata personer, i alla fall. Utan mer för att tillfredsställa några politikers önskan om att framstå som miljövänliga. Och för att den ”heliga” företagsandan skall växa och frodas på Åland, vilket ger arbetsplatser och ”klirr i kassan” för ägarna. Dessutom har Fifax via sitt språkrör även ondgjort sig över att ålänningarna inte satsat pengar i bolaget. Vad jag vet har åländska skattebetalare via landskapsregeringen satsat cirka 13 miljoner euro i Fifax, som till cirka 75 procent ägs av ickeålänningar. Borde inte detta räcka för vår del? Enligt vad jag erfarit skulle Fifax (enligt sin ansökan om, och beviljande av, byggnadslov) ha tre reningsverk för sin verksamhet. Endast ett är byggt, och taget i bruk. Det var därför jag frågade om de har beviljats ”igångsättningstillstånd” för sin verksamhet. Nu har jag ju fått svar på att ett sådant inte behövs. De behövde inte ens ansöka om miljötillstånd för fiskodlingen! Varför? För ett företag räcker det tydligen med olika planer om hur man tänkt sig framtiden, för att de skall få starta upp sin verksamhet. Och jag kan konstatera att för oss privata personer gäller helt andra regler. Kan det kallas likhet inför lagen?

Runa Lisa Jansson