DELA

Utskottet ljuger om anpassningsbidraget

I dag, onsdag eftermiddag, kommer Ålands lagting att behandla en lag som man kallar ”Anspassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen” (enligt rikets modell). Ett förslag som till sin konstruktion blir ett universalbidrag för välbärgade ledamöter.

Orsaken är följande:

Förslaget har konstruerats på basen av ett rent mekaniskt räknande helt utan ekonomiska analyser. Så här skriver utskottet ”anpassningsbidraget bedöms uppmuntra till fortsatt arbete efter avslutat ledamotsuppdrag samtidigt som bidraget bedöms tillförsäkra en skälig försörjning.”

Om vi har högre levnadskostnader på Åland samt halverar bidraget jämfört med riket borde rimligen någon ha börjat tänka. Vi förutsätter att utskottets ordförande kan presentera den utredning som ligger till grund för skrivningen.

Utskottet konstaterar vidare att lagförslaget motsvarar medborgarinitiativets intentioner och förslår därför att medborgarinitiativet förkastas. Vi accepterar att utskottet har en annan uppfattning men förvånas över utskottets rena lögner. Att lagförslaget inte motsvarar medborgarinitiativets intentioner gjorde undertecknande mycket tydligt för utskottet i hörandet!

Vi tycker fortfarande att grunden för rikets modell är bra men den måste anpassas till åländska förhållanden. Vi tycker exempelvis att maximalt 12 månaders bidrag efter att man inte fått väljarnas förtroende kunde ha varit utgångspunkt för en ny åländsk modell.

Vi tycker nämligen att 3 år utan koppling till att uttryckligen ”stå till arbetsmarknadens förfogande” bidrar till kreativitet hos förmånstagarna till att hitta ”fiffiga” konstruktioner för maximalt utnyttjande.

Utskottet har inte heller klarat av att läsa vem som är medborgarinitiativets ombud och första undertecknare.

Medborgarinitiativet ”Lika inför lagen”

Ombudet Anna Holmström

Vice ombudet Magnus Lundberg