DELA

Utrymmesbrist i stan

Skall Norra Åland bli helt utan en fungerande hälsocentral är under all kritik. Visst man kanske sparar pengar, men och andra sidan så kommer det mera kostnader då den äldre befolkningen skall ta taxi för att kunna komma till hälsocentralen i Mariehamn, vilket gör att det blir större kostnader för landskapet och för den sociala sektorn.
Det är fel att stänga helt och hållet hälsocentralen i Godby, men däremot så kan det kanske, märkt väl jag skriver kanske, en ide att ha hälsocentralen bara öppen några dagar i veckan. Detta skulle även gälla laboratoriet i Godby, som verkligen behövs.

Befolkningen på Norra Åland är en ålderstigen grupp och som regelbundet kommer till Godby, för sina månatliga kontroller. Men även barnsfamiljerna har det mycket lättare att gå till Godby än till Mariehamn då köerna blir längre och man kanske inte alltid får tid samma dag.
Hur har ÅHS tänkt sig lösa personal samt läkarfrågan i Mariehamn, om hela Norra Ålands befolkning skall anlita Mariehamn? Det blir fråga om att man måste omorganisera personalen, utrymmena i Mariehamn är inte tillräkligt stora för att ta emot ännu mera patienter, samt att vårdtiden nu redan är lång, man får vänta flera veckor innan man får en läkartid om det inte är absolut akut, och kanske inte ens då får man tid samma dag.
Hur tänker ÅHS lösa detta?
Susann Laag-Söderström
aktiv politiker