DELA

Utred verksamheten vid Geta UF

Kommunfullmäktige i Geta återremitterade 21.12.2011 till kommunstyrelsen ett ärende som gäller efterskänkning av en skuld om 15.500 euro åt Geta ungdomsförening. Kommunstyrelsen har nu efter omröstning 3-2 utan någon ytterligare utredning eller beredning på nytt föreslagit för fullmäktige en efterskänkning.
I en tidningsinsändare 19.12.2011 har jag ställt frågor, som inte fått något svar. Fortfarande saknas utredning bl.a. om hur skulden uppstått, om föreningens bokföring skötts eller om personligt ansvar kan utkrävas av någon.
Ungdomsföreningen har värdefull egendom (föreningslokalen Furulund) som säkerhet för skulden till kommunen. Det finns ingen anledning för kommunen att avstå från sin fordran och rent ut sagt kasta 15.500 euro i sjön! Ett avstående innebär sannolikt tjänstefel och t.o.m. ekonomiskt ansvar för beslutsfattarna.
Ungdomsföreningens skuld till kommunen försvårar inte ungdoms föreningens verksamhet om man kommer överens om en måttfull återbetalningsplan (vilket för övrigt kommundirektören föreslog för kommunstyrelsen).

En kommun skall behandla sina medlemmar rättvist. Konsekvensen av efterskänkningsförslaget blir att ju sämre en förening (eller någon annan kommunmedlem) sköter sig desto högre ekonomiskt stöd från kommunen. Så slösa på alla föreningar och andra, kommunen betalar! T.ex. Geta kulturförening (Poesi och visa) tror jag gärna tar emot 15.500 euro i extra bidrag från kommunen!
Vänskap och personliga beroendeförhållanden påverkar ärendets behandling i de kommunala organen. Många av kommunens förtroendevalda har idag och har haft förtroendeuppdrag inom ungdomsföreningen under den tid när skulden uppstått, bl.a. kommunfullmäktiges ordförande Dan-Johan Dahlblom.
Ärendet, det vill säga uppkomsten och anledningen till skulden, har under flera år mörkats av tidigare ansvariga (vänskapskorruption) och måste en gång för alla utredas grundligt. Allt annat vore en skandal och en katastrof för den kommunala demokratin.
Kim Hansson

Dan-Johan Dahlblom, fullmäktigeordförande i Geta svarar:
För att skingra sitt mörker borde Hansson lyfta telefonluren till kommunkansliet. Eller varför inte till någon av de personer som han direkt och indirekt kränker. Såväl ungdomsföreningens räkenskaper som kommunens beslutsprocess är fullt transparenta. Lånet härrör till fastighetsförbättrande åtgärder på Furulund i slutet av nittiotalet. Personligen har jag ingenting att göra med varken lånets uppkomst eller kommunstyrelsens förslag till efterskänkning av skulden.
Jag tycker för övrigt inte att kommunen ska efterskänka lån. Samtidigt är jag kritisk till att kommunen ska verka för en försäljning av Furulund. Det är en ypperlig samlingsplats för såväl kommunens invånare som fritids- och kulturverksamhet.