Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Utred sexövergrepp i skolan

Institutet för hälsa och välfärd publicerade nyligen resultatet från sin enkät ”Hälsa i skolan”. Där synliggjordes som ett av många problem att tonårsflickor utsätts ofta för sexuellt våld. Åland intog tyvärr en förstaplats i mätningen.

Bland annat Nyan tar upp detta problem i en ledare och skriver: ”Även här utmärker sig den åländska statistiken. Bland flickor på yrkesgymnasiet hade 22,9 procent upplevt att de utsatts för sexuellt våld – en dyster förstaplacering nästan tio procentenheter före tvåan.”

Nyan skriver: ”Så hur ska vi se på statistiken, och på Ålands överrepresentation? Är åländska pojkar och män bara mer sviniösa till sin natur än rikssnittet? Det finns ingen anledning att tro det. Men om vi i stället tillgriper den ”geografiska” förklaringen – närheten till Sverige – infinner sig en nästan tröstande tanke, som återigen har med #metoo att göra.”

Det förefaller som om Nyan gör tolkningen att det är anmälningsbenägenheten, som ökat. Man brukar säga så.

Vi delar Nyans oro, men från Åländsk Demokrati är inte lika övertygade om tolkningen mot bakgrund av de signaler vi fått.

Vi från Åländsk Demokrati skulle därför välkomna en uppföljning av denna studie, vilken skulle kunna visa etniciteten, ursprung och kanske religion på de personer, som utsätter de åländska flickorna för sextrakasserier.

Utredningen är viktig för att visa eller utesluta att de höga siffrorna för Åland beror på inflyttade från vissa länder, kanske så kallade hög-riskländer, eller om det är ”åländska pojkar och män”.

Då är det lättare att veta var vi kan sätta in förebyggande åtgärder.

STEPHAN TOIVONEN

THOMAS DAHLGREN

KURRE HOLMBERG

JOAKIM ERIKSSON

JOHAN LINDSTRÖM

SAM ”KNATTE” PALÉN

STEFAN SELENIUS

Åländsk Demokrati