DELA

Utred samarbete med Mariehamn

Frågan om vart Järö-Nåtö området bör höra är en aktuell fråga. Yvonne Sundbom-Korpi ger en bra och tydlig bild av nuvarande situation och vad som tidigare hänt i frågan. Den enkät som hänvisas till gjordes för att få innevånarna i områdets syn på deras tillhörighet vid en kommunsammanslagning där Lemland skulle tillhöra Södra Ålands kommuner. Men tanke på hur frågan var ställd förstår jag att svarsandelen som svarade Mariehamn var hög.

Vad det nu gäller är i första hand var det skall finnas ett ESB-boenden (effektiverat serviceboende) för det nu växande antalet äldre. Lemlands kommuns ESB ligger i Söderby. De anhöriga som vill göra besök måste ta sig genom både Mariehamn och Jomala för att komma till Sveagården och bör även ha tillgång bil. Självklart känns det naturligare att boendet var i Mariehamn.

Lemlands kommun har i många frågor arbetat med Mariehamn och med gott resultat. Skola och fritidsverksamheter kan nämnas. I kommunens äldreomsorgsplan för år 2020-2024 finns ett målområde: ESB-service, Järsöområdet. Funktionella lösningar för Järsöområdet tas fram i en särskild plan. Socialchefen, socialnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Planen för Järsöområdet tas fram under 2020. När vi tittar i backspegeln ser vi att detta inte gjorts. Socialverksamheten har haft fullt upp under år 2020 med covid-19 och uppstart av KST, vilket också betytt att socialaenheters namn och verksamhet ändrats. Att förverkliga målområdet i äldreomsporgsplanen finns med i kommunens budget för 2021..

Precis som Yvonne Sundbom- Korpi säger så har kommunen för avsikt att reservera mark för äldreboende i det område runt daghemmet Saltkråkan som detaljplaneras. Seniorboende med mindre lägenheter och sociala utrymmen är att välkomna. Om det skall göras i kommunens eller privat regi återstå att se.

Min åsikt som jag även har förståelse för i äldrerådet är att kommunen snarast utser en arbetsgrupp för att ta upp ett samarbete med Mariehamn som också har behov att utveckla sin äldreomsorg.

 

GUN HOLMSTRÖM

ORDFÖRANDE I ÄLDRERÅDET FÖR LEMLAND OCH LUMPARLAND