DELA

Utred konsekvenserna först

Ovärdig remissbegäran och inga konsekvensbedömningar.
Det åländska jordbruket vill producera högklassiga produkter till konsumenterna och livsmedelsindustrin och det finns ett ömsesidigt beroende mellan lokal produktion och lokal förädling. Det finns nu en ung generation som är intresserade av att utbilda sig och satsa på jordbruket. Investeringsviljan är stor och de tillgängliga investeringsstöden har inte räckt till för att möta de behov som funnits.

Under en följd av år har den åländska livsmedelsindustrin varit mycket på alerten med investeringar, produktutveckling och genom att söka nya exportmöjligheter. Anmärkningsvärt är också att livsmedelsindustrin står för så mycket som 45 % av hela tillverkningsindustrins omsättning på Åland.
Både på Åland och i riket är nu förslagen till nya LBU-programmen ute på remiss. Men vad är det då man skickat ut? Jo, det är program med olika åtgärder utan att ange stödbeloppen för åtgärderna. Detta kan ju jämföras med om man som löntagare skulle ta ställning till ett löneavtal för de kommande 7 åren utan att ange lönenivån!

För Ålands del är det ett mycket rumphugget program åtminstone till det delar det gäller miljöersättningar. Remissförfrågan har skickats till en mängd organisationer och dessutom inbjuder man allmänheten att tycka till om förslaget. Vägledande för landskapsförvaltningen har varit skrivningar i första tilläggsbudgeten för 2012 där man angav att landskapets motfinansiering kraftigt skulle skäras ner för den kommande programperioden.

Enligt min åsikt kommer det här förslaget till nedskärning i en situation då jordbruket redan har en pressad ekonomisk situation med producentpriser som långt styrs av den europeiska prisnivån och en okontrollerbar kostnadsutveckling på snart sagt hela förnödenhetssidan. Det bör också påpekas att alla jordbrukare inom EU, dvs även de som har mycket gynnsammare odlingsförutsättningar än vad vi har, är beroende av stöd.

Det som helt saknas i skrivningarna gällande de kraftiga nedskärningarna av landskapets motfinansiering till landsbygdsutvecklingsprogrammet är konsekvensbedömningar. Dels konsekvensbedömningar för jordbrukets olika produktionsgrenar och dels konsekvensbedömningar för livsmedelsindustrin, övrigt näringsliv, miljön och det öppna landskapet.
Henry Lindström
Vik.VD Ålands Producentförbund