DELA

Utred ett sammanslaget norra Åland

Saltviksliberalerna vill lika lite som andra ha onödig byråkrati. I en insändare hävdar representanter för Centern i Saltvik att byråkratin blir överstor om flera kommuner går samman. Vi Saltviksliberaler vill bemästra onödig byråkrati på flera plan som gynnar både små- och stordrift inom den kommunala administrationen.

Kommunerna måste, på samma sätt som företagen, se över sina strukturer och rutiner. Det arbetssätt som utarbetades för 20 år sedan är inte optimerat för dagens teknik. För att effektivisera beslutsprocesser och serviceproduktionen måste kommunernas organisationer förändras, kanske även kommunstrukturen för att allt skall optimeras och inte suboptimeras.

Av den orsaken ville vi i Saltviksliberalerna att även Saltvik skulle delta i utredningen för ett sammanslaget norra Åland. Vi vill ha fakta som underlag för beslut och inte tyckande som speglar rädsla för det okända. En Norra Ålands kommun är fortfarande, med omvärldens ögon mätt, en väldigt liten kommunal organisation, en av de minsta i Finland.

Om vi ser på vår omvärld så vet vi att de regioner som hållit fast vid det gamla har stagnerat i utveckling. All utveckling kräver förändringar. Vi har nu att ta till oss den digitala verkligheten och enbart genom att satsa fullt ut kan vi räkna med någon ekonomisk vinning. Halvhjärtade insatser och gamla strukturer ger däremot tröga och dyra lösningar.

Ett sammanslaget norra Åland ger färre politiker, men det egna intresset att få vara med och besluta kan inte/får inte hindra förändring. Inte heller rädslan för att någon serviceenhet ska flytta från den egna byn. Den globala ekonomiska utvecklingen går mot att vi får mindre pengar på lång sikt. Om vi skall klara av att producera de tjänster som efterfrågas med mindre pengar än i dagsläget behöver vi våga ta till oss nya arbetssätt.

Är det överhuvudtaget tänkbart att Ålands 16 kommuner var och en för sig skall kunna genomföra en total digitalisering? Är det möjligt att våra 16 kommuner i framtiden kan producera de tjänster som brukarna kräver och har rätt till? Det är hög tid att ta reda på hur kommunstrukturen ska se ut, vilka samarbeten som kan genomföras och hur det påverkar ekonomi och demokrati.

Det är brukarnas intressen som är det väsentliga, inte politikers ovilja att släppa ifrån sig inflytande.

Saltviksliberalerna

Jan Lindgrén

Silvana Fagerholm-Sjöblom

Gerd Danielsson

Nina Carlsson