DELA

Utred en Sverige-kabel

Svar till Kraftnät, Jan Kahlroth.
Dagens växelströmsanslutning till Senneby i Sverige är med en 3-fas 60 km lång sjökabel, med en kapacitet om 80 MW (80 000 kW). Matningen till Senneby kommer från Vattenfalls distributionsnät med spänningen 70 kV (kilovolt) och Kraftnät Åland ses som en vanlig industrikund från Vattenfall distribuition.
Alternativdragning av en ny Sverigekabel, mellan Eckerö och Hallstavik, med fågelavståndet, cirka 40 km sjö och 20 km land, är samma avstånd som med dagens 60 km sjökabel. Ingen likströmsförbindelse är nödvändig.

Svenska Kraftnät kommer att bygga en 400kV ledning från Forsmark till Hallstavik (Råsten) där det i dag finns 220 kV på stamnätet. I och med det kommer en ny kraftigare anslutning att göras till Råsten.
I Kraftnät Ålands argumentation för att förkasta en sverigkabeln har varit anslutningen mellan Åland – Forsmark, cirka 100 km, vilket skulle innebära en dyrare (HVDC) likströrmsförbindelse.

Nu bygger Svenska Kraftnät förbindelsen Forsmark – Hallstavik, alltså krymper avståndet Forsmark – Åland rejält, vilket gör att kostnaden för en växelströmskabel Ålands – Hallstavik blir ungefär 40 miljoner.
Att nu inte utreda en alternativt ny Sverigekabel till Hallstavik, är ett stort misstag som förorsakar högre kostnader för alla elkonsumenter på Åland.
Speciellt om bidraget för finlandskabeln (40 % från Finland) återkallas på grund av konkurrensmyndigheternas syn på vidkraftsstödet.

Högre elpriser än de vi redan har, de högsta i Finland, är inte det åländska samhället betjänt av.
Gränstariffen debiteras när man köper energi på lägre spänning än 220 kV och Senneby köps på 70 kV. Anslutningen i Hallstavik är på 220/400 kV, den högsta existerande systemspänningen som finns i Sverige.

Visst är Finlandskabel ett bra alternativ, men vem skall betala?
Rolf Granlund
Tomas Sundberg
Ålands Framtid
Bengt Lundin
Civ. ing.