DELA

Utred basinkomst

Jag skulle gärna se en basinkomst för alla.

Tänk om arbetsplatserna skulle kunna ta tillvara morgonmänniskor och kvällsmänniskor och hålla arbetsplatserna öppna 15 till 18 timmar dagligen genom att ha två till tre personer som jobbar i fem- till sex-timmars skift.

Bättre utnyttjade arbetsplatser, mera öppettider och fler personer som får en egen lön.

Lättare att få in studerande, föräldrar, pensionärer, personer med speciella behov och invandrare i systemet. Även vi som idag jobbar häcken av oss kan få avlastning och mera ork till familjeliv, talkoarbete, det oavlönade hemarbetet och kanske också hinna umgås med våra åldrande äldre släktingar på serviceboenden och ålderdomshem.

Jag ser en basinkomst som möjlighet till mera liv efter arbetsdagens slut och därmed också win – win för både arbetslivet och på det personliga planet.

Sisa Långkvist, Lib