DELA

Utnyttja befintliga utrymmen

Detta har varit uppe i debatten inom landskapet och nu också inom Mariehamns stad. I landskapet stod Naturbruksskolan och ”Strandgatan 25” mot privata aktörer. Snabbt kom landskapet fram till att utnyttja befintliga lokaler under ombyggnaden av Självstyrelsegården. Att beslutet blev Strandgatan 25 är ett utnyttjande av en lokal som skulle stå tom till det nya Polishuset skulle börja byggas, är i sig bra ekonomiskt utnyttjande. Detta öppnar för att Naturbruksskolan finns på marknaden för både uthyrning och försäljning. ÅLR driver den frågan framåt, för antalet kvadratmeter måste ner inom den offentliga förvaltningen. Jag ser helst att Naturbruksskolan säljs, eftersom det inte ligger i ÅLR uppdrag att vara hyresvärd.

Nu till Mariehamn stad. Även inom Mariehamn finns allt för många kvadratmeter inom ”Mariehamns stads koncernen”. Ett av koncernbolagen, Mariehamns Elnät, ser till sitt eget bästa och överger tanken på att de ingår i en koncern. I koncernen finns bl a Mariehamns Energi, på granntomten, och det måste kännas naturligt att dela utrymmen med ett systerbolag. Ett bolag som kan erbjuda de samlade kontorsutrymmen som efterfrågas från Elnät och efter att den stora reserv turbinen monteras ned friläggs ytterligare stora utrymmen som står till förfogande. 2 systerbolag som i mariehamnarens ögon är inom samma område, kan i framtiden husera på samma område även fysiskt. Besparingarna genom att utnyttja befintlig egendom lämnar jag åt andra att beräkna istället för att köpa in ett område nere i Hamnområdet, MariePark. Vågar mig på en gissning att det går att räkna hem på många sätt. Även denna gång hoppas jag att koncernens tillgångar är mer värda än att man känner sig tvingade att köpa ännu fler kvadratmeter. Även Mariehamns Energi agerar hyresvärd mot den privata marknaden, inget som ingår i uppdraget.

Stora möjligheter att det finns fler byggnader inom det offentliga som skulle borda säljas ut och istället hyra upp kontor. I en föränderlig värld skall vi vara anpassningsbara och kunna minska på kostymen när det ges tillfälle.

Mikael Staffas

Liberal skärgårdsbo i Mariehamn