DELA

Utmaningar möter man bäst tillsammans

I Nya Åland kan vi läsa Runa-Lisa Janssons skräckvision av en sammanslagen församling. Janssons bild ligger långt från verkligheten. På Åland finns idag 10 församlingar, inte 16 som påstås i insändaren. Församlingssammanslagningar har alltså redan genomförts.

Den bästa bilden av vad som kan hända när församlingar går ihop får man genom att se på de sammanslagna församlingar som redan finns. I verkligheten är inte sammanslagning vad Runa-Lisa Jansson fruktar. Vi kan ta Geta som sammanslogs med Finström 1994 som exempel.

I Geta samlas barnkören till övning alla torsdagar, skolbarnen samlas till eftermiddagsklubb alla veckor, syföreningen samlas varannan onsdag, föräldrar och småbarn samlas till sång och gemenskap varje onsdag, regelbundet samlas gubbarna till herrlunch, genom församlingens diakoni finns stöd och hjälp på plats i Geta när det behövs, konfirmanderna får gå i en välplanerad och väl genomförd skriftskola tillsammans med sina kompisar från Finström.

Konfirmationen hålls ändå i Geta för getabor. Inför jul och påsk samlas vi till körövningar och sjunger i kyrkan på gudstjänsterna. Tre söndagar av fyra firar vi gudstjänst i Geta. Barnen blir döpta och de döda begravs. Kyrkogården är välskött och fastigheterna är i skick. I söndags återinvigde vi vår nyrenoverade kyrka.

I Geta gör vi detta trots att vi är bara 400 församlingsmedlemmar. Hur kan det gå till? Den sammanslagning med Finström som gjordes 1994 skapar de goda förutsättningarna. Tillsammans med Finström upprätthåller vi ett fungerande arbetslag och kan rekrytera duktiga medarbetare. Vi sköter förvaltning och beslutsfattande gemensamt.

I kapellrådet fattar vi ändå beslut om den egna verksamheten i Geta. Finansieringen är solidariskt ordnad. Kyrkoskatten samlas in i både Finström och Geta och används för verksamhet i hela församlingen.

Framtiden bär på utmaningar och problem också i Geta, men vår övertygelse är att vi möter dem bäst tillsammans med Finström och helst också med Saltvik, Sund och Vårdö.

Jon Lindeman

Kyrkoherde i Finström-Geta församling

Gun-Britt Lyngander, ordförande i kapellrådet i Geta