DELA

Utlys klimatnödläge och agera därefter

Det är bra att Mats Löfström och riksdagen dryftar klimatet. (Nya Åland, 15.12.2020) Detta räcker dock inte.

Jag vet inte vad Mats Löfström behöver för mera konkreta bevis på klimatkrisen än den forskning som säger att den nuvarande otillräckliga utsläppsminskningen driver oss mot en 3 graders höjning av medeltemperaturen.

Att utlysa klimatnödläge innebär att agera utifrån den omvälvande insikten att vår levande planet är döende. Vi har kort tid på oss att förhindra ett ekologiskt och socialt sammanbrott. För att klara av denna utmaning måste vi genomföra en aldrig tidigare skådad mobilisering och omställning av vårt samhälle, där alla aktörer behöver samarbeta.

För EU-parlamentet och de länder, kommuner och städer som utlyst klimatnödläge har det främst handlat om en symbolisk åtgärd samtidigt som man rullar på i gamla hjulspår med flygplatser, kolgruvor, oljeutbyggnad och stora subventioner till fossilindustrin.

Coronapandemin har visat att det är möjligt med stora och snabba omställningar, men tyvärr först när vi tvingas till det.

Att utlösa klimatnödläge, och agera seriöst därefter, kan bland annat innebära följande:

– Ställa om sitt övergripande syfte och uppdrag från tillväxt till att aktivt arbeta med klimatkrisen.

– Att utveckla nya verksamhetsområden som systematiskt detaljerar hur arbetet med klimatnödläget skall gå till i praktiken.

– Höja kunskapsnivån internt i organisationer om klimat, miljö och hållbarhet.

–  Sluta placera pensionspengarna i fossilindustrin.

– Klimatkompensera för samtliga de verksamheter som inte hinner ställa om tillräckligt snabbt.

Att som nu förstöra klimatet med vissa stöd och rädda klimatet med andra åtgärder är ungefär som att fortsätta borra hål i båten samtidigt som pumparna går för fullt.

DAN JANSÉN