DELA

Uthålligt ledarskap

Liberalerna har beredskap och styrka att i samarbete med andra partier och med alla i förvaltningen arbeta för en fortsatt god utveckling av det åländska samhället.
Vi eftersträvar en uthållig och stabil landskapsregering som har förutsättningar att möta och hantera alla stora och svåra frågor.
Liberalerna är garanterat alliansfria, vi har inte någon överenskommelse med andra partier om samverkan efter valet eftersom vi anser att väljarna först skall säga sitt.

Många frågor har debatterats i valrörelsen. Bland annat har vi föreslagit ett stöd för inskaffandet av en miljövänlig bil, vi vill satsa på friskvård och ta ett rejält grepp om missbruksproblemen.
Liberalerna förespråkar uthållighet, sans och balans, i den fortsatta utvecklingen av självstyrelsen. Alldeles särskilt är det viktigt att vi har en uthållig ekonomi som ger oss utrymme att trygga välfärden och skapa förutsättningar för näringslivet.

Därför har vi också krävt mer faktaunderlag när det gäller beskattningsbehörigheten.
Vi vill veta mera om konsekvenserna om vi släpper det trygga och fungerande ekonomiska systemet, klumpsumman, för ett nytt och osäkrare. Kommer vi att ha samma ekonomiska utrymme och hur mycket kommer byråkratin att öka? Kort sagt – vi vill ha pengar i plånboken, också i framtiden, endast så har vi styrka att göra ett bra Åland ännu bättre.
Vi säger därför: Tänk efter – före.
På söndag är Valet Ditt, jag hoppas Du tar chansen att påverka.

Viveka Eriksson
Ordförande, liberalerna