DELA

Uteslutning driver sällan framsteg

Företrädare för Folkhälsan på Åland och Tobakskampen menar att folkhälsopolitiken ska bedrivas utan tobaksindustrustrins inblandning och att fokus ska ligga på att fler barn och unga aldrig börjar med tobaks- eller nikotinprodukter.

Vi instämmer till fullo med vikten av att se till att inte unga personer börjar använda någon typ av tobaks- eller nikotinprodukt. Redan idag arbetar vi aktivt tillsammans med detaljhandel och myndigheter för att se till att ingen säljer tobak och nikotinprodukter till någon som är under 18 år.

Att utesluta dialog med tobaksindustrin bidrar inte till utveckling. Det borde inte finnas en olöslig konflikt mellan den åländska folkhälsopolitiken och Philip Morris mål om en rökfri värld. Vi vill alla minska skador. Att exkludera parter och inte ta tillvara all kunskap och forskning, riskerar att leda till ett mindre framgångsrikt folkhälsoarbete och att fler fortsätter med cigaretterna.

 

Påståendet att vi på Philip Morris marknadsför våra produkter som ett sätt att sluta röka är ett exempel på ett felaktigt påstående. Är man rökare och vill sluta så är rökavvänjning med eller utan läkemedel det bästa alternativet för hälsan. Både forskning och erfarenhet visar dock att många etablerade vuxna rökare har svårt att ta steget till att bli helt rökfria med de traditionella metoderna. För dessa erbjuder vi rökfria alternativ som en konsumentprodukt. Produkterna kommer i olika former som e-cigaretter, uppvärmda tobaksprodukter, snus och andra rökfria nikotin- och tobaksvaror. Dessa alternativ är beroendeframkallande och inte riskfria, men är avsevärt bättre än cigaretter, då det är förbränningen som skapar och frigör majoriteten av de ämnen i cigarettröken som allvarligt skadar hälsan.

 

Internationellt ger såväl forskning som andra länders hälsovårdsmyndigheter stöd åt regleringar som främjar att rökare byter till mindre skadliga alternativ. I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av upphettad tobak och tillåter att man på paketen skriver att en övergång från rökning till upphettad tobak minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga kemikalier. I England uppmanar hälsovårdsmyndigheter rökare till användning av e-cigaretter som ett mindre skadligt alternativ för dem som inte klarar att sluta röka, något som har accelererat nedgången i antalet rökare. Även erfarenheten från Japan är att rökningen minskat med närmare 30 procent sedan uppvärmd tobak började säljas landet.

Vi är övertygade om att det är möjligt att göra Åland helt rökfritt och därmed bli ett föredöme i Norden. Men då krävs att vi alla tar till oss den forskning och beprövade erfarenhet som finns, att vi har öppna samtal om all fakta och inte stänger ute parter från samtal och dialog.

ANETTE ROSENGREN

KONCERNCHEF, PHILIP MORRIS NORDEN

CLAUDE GUIRON

VETENSKAPLIG DIREKTÖR, PHILIP MORRIS NORDEN