DELA

Uteblivna svar på brev är ett oskick

Under år 2012 skrev Ålands Producentförbund (i mars, augusti och november), totalt tre brev till Ålands landskapsregering med frågor om Ålandskompostens kapacitet och kompetens att omhänderta avfall på ett sådant sätt som förutsätts i EU:s förordning. Producentförbundet har ännu inte fått svar på sina brev. Märkligt, kan man tycka.

Ålands Producentförbund agerar på uppdrag av sina medlemmar, som är oroade över utvecklingen. Man hänvisar bland annat till att det i kompostanläggningens närområde finns ett antal mjölkgårdar vars existens skulle kunna vara hotade vid ett eventuellt sjukdomsutbrott, som skulle kunna härledas till kompostanläggningens uppenbara brister i hanteringen av visst avfall.

Man efterlyser även en plan över hur bioavfallet bör hanteras på Åland i framtiden.

Borde inte Ålands landskapsregering ta Ålands Producentförbunds medlemmars oro på allvar? Om nu allt är i sin ordning, och inget att oroa sig för, borde man då inte ha svarat på brevet och informerat om detta? Och om oron är befogad, vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra en sanitär olägenhet och smittorisk vid kompostanläggningen?

Ålands Producentförbunds medlemmar är företagare, och de är självklart oroade för vad som kan hända deras egna företag i händelse av att det finns sanitära olägenheter i anslutning till behandlingen av avfallet vid Ålandskomposten. Detta kan i sin tur resultera i en ekonomisk katastrof för den företagare som drabbas av sjukdomsalstrare.

Borde inte alla företag på Åland behandlas likvärdigt, vissa företag skall väl inte gynnas till den grad att risken finns att andra företag får betala priset för detta. Och borde inte Ålands Producentförbund få svar på sina skrivelser, sent omsider?

Runa Lisa Jansson

Svar:

Landskapsregeringen har på olika sätt svarat på Ålands Producentförbunds frågor om Ålandskomposten och min uppfattning är att det inte finns någon fråga som ÅPF nu väntar att få svar på.

Helena Blomqvist

Miljöbyråns byråchef