DELA

Ute och cyklar?

Dan Jansén efterfrågar hur Mariehamns stads arbetsgång är för ett ökat cyklande i staden och för att uppfylla Parisavtalet. Det är en högst aktuell och viktig fråga.

Vi kan konstatera att 2020 blev det varmaste året hittills, medeltemperaturen var 8,7 vilket var 2,6 grader varmare än normalt. Inte bara i Finland var det varmare än normalt, 2020 blev det varmaste året sedan 1860-talet i världen!

 

FN:s klimatpanel spår att vi kommer att spräcka den 2 graders uppvärmningsgräns som Parisavtalet fastslår är en nödvändig gräns att hålla sig under. Därför är det viktigt, som Jansén påtalar, att vi alla arbetar för att uppfylla Parisavtalet! Det är bråttom med omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle och Mariehamns stad behöver och kommer att ta sitt ansvar.

Vad har staden gjort?

 

Att man vet nuläget är som Jansén nämner grundförutsättningen för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Sedan lång tid tillbaka har staden räknat och redovisat hur mycket koldioxidutsläpp vår verksamhet förorsakar. Likaså har staden länge haft tuffa klimatmål, nuvarande mål anger minskade klimatutsläpp till år 2030 med minst 90 procent jämfört med referensåret 2002. Resultatet för 2020 ser ut att nå en rekordnotering med 85 procents minskning. En stor del av fjolårets framgången bestod i att fjärrvärmen som Mariehamns energi levererade till stadens fastigheter till hela 96,5 procent var förnybar energi, producerad av restprodukter från den åländska skogen.

Dessutom skrotades en av de sista ibrukvarande oljepannorna (Idrottsparkens). Mer information om vad staden har gjort för att uppnå Parisavtalet finns på stadens hemsida.

 

Det finns mycket kvar att göra för att uppnå Parisavtalet. Ett steg är att fasa ut fossila transporter och ett litet tramp i detta arbete är just att ta cykeln istället för bilen. Hur kan man då göra för att cykling ska bli mer attraktivt? Staden har tagit fram ett förslag till en cykelstrategi. Även i denna finns en nulägesanalys som både vi och Jansén anser är viktigt.

 

Strategin föreslår bland annat åtgärder till förbättringar av GC-vägar och cykelparkeringar och även att en eller flera cykelbarometrar placeras ut för att mäta cykeltrafiken, för att få ännu bättre pejl på nuläget och utvecklingen.

Vi är många som är ute och cyklar men det finns gott om utrymme för flera på stadens cykelvägar. Så Dan Jansén, varför inte ta en cykeltur, kanske upp till Idrottsparken för att kicka boll på Ålands enda uppvärmda fotbollsplan och känna värmen, spillvärmen från ishallen, som i sin tur drivs av förnybar el!

BARBARA HEINONEN

STADSDIREKTÖR I MARIEHAMN